Nieuws van Bonaire

Kamervragen over noodfonds voor overzeese gebieden van de Europese Unie

Foto René Zwart - Tweede Kamerlid Antje Diertens.
Kamervragen over noodfonds voor overzeese gebieden van de Europese Unie
Archieffoto René Zwart – Tweede Kamerlid Antje Diertens.

Den Haag – Tweede kamer lid Antje Diertens (D66) stelde vandaag vragen aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dan op 20 april op Bonaire.nu verscheen ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

Het Kamerlid stelde de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’?
 2. Bent u op de hoogte van het feit dat op 17 april 2020 de resolutie met betrekking tot een exceptioneel noodfonds voor Overzeese Landen en Gebieden van de Europese Unie is aangenomen?
 3. Heeft u namens het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba) reeds een verzoek ingediend? Zo ja, op basis van welke kenmerken is dit verzoek ingediend? Zo nee, wanneer vindt verzoek dit plaats?
 4. Weet u reeds voor welk bedrag u namens het Caribisch deel van het Koninkrijk een beroep wilt doen op het Europese noodfonds?
 5. In hoeverre kan u de reeds in kaart gebrachte schade voor het Caribisch deel van het Koninkrijk vertalen naar een adequate en goed onderbouwde aanvraag van gelden uit het noodfonds?
 6. Heeft u in kaart gebracht op welke wijze de allocatie van deze bedragen uit het noodfonds aan het Caribisch deel van het Koninkrijk op een proportionele wijze kan worden uitgevoerd?
 7. Op welke wijze wordt het fonds gewaarmerkt, zodat de gelden vanuit dit noodfonds op juiste wijze ingezet wordt?
 8. In hoeverre kan op zeer korte termijn een procedure worden gestart voor een eenvoudige én juiste verwerking en terbeschikkingstelling van de beschikbare gelden?
 9. Bent u op de hoogte van het gegeven dat niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in het Caribisch deel van het Koninkrijk ook gebruik zouden kunnen maken van het noodfonds?
 10. Heeft u in kaart welke ngo’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk gebruik zouden kunnen maken van de beschikbare gelden uit het noodfonds?
 11. Op welke termijn informeert u de Kamer over de door u te nemen acties met betrekking tot dit noodfonds?
 12. Kunt u deze vragen afzonderlijk en zo spoedig als mogelijk beantwoorden?
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo