Nieuws van Bonaire

Nieuw bestuur en nieuw elan!

v.l.n.r. Tanja Pijnenburg, Monica Clarinda, Lucia Beck en Junny Janga.

Kralendijk – De stichting Lezen en Schrijven presenteert vol trots haar nieuwe bestuur. Op een informele bijeenkomst met de medewerkers afgelopen vrijdag 12 april zijn de oude bestuursleden uitgezwaaid en de nieuwe bestuursleden welkom geheten.

Lucia Beck en Monica Clarinda zijn begin dit jaar het bestuur van de vier jaar oude stichting komen versterken. Het bestuur heeft afscheid genomen van Arjen Botterop en Addo Stuur, die beiden jarenlang de stichting hebben gesteund en gebracht waar ze nu staat.

Nieuwe samenstelling:

Lucia Beck – voorzitter
Leonard Domacasse – vice voorzitter
Tanja Pijnenburg – secretaris
Junny Janga – penningmeester
Monica Clarinda – lid

De stichting is in 2015 opgericht met als doel de laaggeletterdheid op het eiland te bestrijden. Als eerste concrete project is de Mediabus geïntroduceerd. Deze rijdende bibliotheek gaat langs alle scholen en kinderopvang op het eiland. Inmiddels zijn meer dan 2000 kinderen lid van onze bibliotheek.

Ook organiseert de stichting een jaarlijkse Summerschool en extra Nederlandse taallessen (“Pienter in Taal”) voor groep 7 en 8 leerlingen. Daarnaast delen wij schooltijdschriften uit op school en hebben wij boekjes uitgebracht om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Op 13 juni staat weer de jaarlijkse nationale voorleesdag op stapel.

Het nieuwe bestuur heeft de ambitie om een slag te maken op het gebied van verdere professionalisering van de organisatie en wil graag hard werken aan de bewustwording onder bedrijven en particulieren van de noodzaak om laaggeletterdheid aan te pakken. Tevens wil ze graag de relaties met andere organisaties verstevigen.

Voor meer informatie: Lucia Beck of Paul Ruijs Stichting Lezen en Schrijven Tel. 782 4569

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo