Nieuws van Bonaire

Toelichting WEB verdeling tariefsubsidie elektriciteit

web bonaire

Kralendijk, 19 juni 2018 – Volgend op discussies tussen consumentenorganisatie UNKOBON en WEB Bonaire, licht WEB hieronder de verdeling toe van de tariefsubsidie elektriciteit. De constatering van UNKOBON dat aan bedrijven (grote aansluitcapaciteit) meer subsidie is toegekend dan aan particulieren (kleine aansluitcapaciteit) is wat WEB betreft onjuist.

In een eerste voorstel van WEB, in maart 2018, was sprake van een nagenoeg gelijke verdeling van de subsidie over de categorieën kleine (t/m 3*35 Ampère) en grote (groter dan 3*35 Ampère) aansluitingen. Dit resulteerde in een vast gebruikstarief van 34.00 USD per maand voor de meeste kleine aansluitingen. Gezien de weerstand die dit opriep heeft UNKOBON voorgesteld het tarief vast te stellen op 28.75 USD per maand. Op verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is het gebruikstarief voor kleine aansluitingen vastgesteld op 28.00 USD per maand.

Groter deel naar kleine aansluitingen

Dit is bereikt door een substantieel groter deel van de subsidie toe te rekenen aan het segment kleine aansluitingen. De subsidie bedraagt 36,3% van de vaste kosten voor dit segment. Voor het segment grotere aansluitingen geldt een subsidie van 23.6% van de vaste kosten.

Verdeling grotere aansluitingen

In de toerekening van de 23.6% subsidie voor de grotere aansluitingen is speciaal rekening gehouden met de categorie die de hoogste stijging ervaart als gevolg van de tariefwijzigingen. Dit is gedaan om de economie te beschermen. De bijzondere toerekening aan deze categorie, 3*50 t/m 3*80 Ampère, heeft geen effect gehad op de kleine aansluitingen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo