Bonaire

Wereldgezondheidsdag 2018

Wereldgezondheidsdag

Kralendijk – Elk jaar op 7 april vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes op de wereld, de wereldgezondheidsdag. Elk jaar wordt er stil gestaan bij een specifiek thema, dit jaar is het thema: ‘Universal health coverage: everyone, everywhere’. Oftewel universele zorgdekking voor iedereen en overal.

Het ontstaan van de WHO is gebaseerd op de visie, dat alle mensen hun recht op het hoogst mogelijke niveau van gezondheid zouden moeten kunnen realiseren. Gezondheid voor iedereen is daarom al decennia lang de leidende slogan binnen de WHO. De WHO roept hierbij de wereldleiders op om de gezondheid van alle mensen te bevorderen. Dit betekent dat iedereen, overal toegang dient te hebben tot essentiële kwaliteitsgezondheidsdiensten zonder financiële problemen te krijgen.

Landen die in een universele zorgdekking investeren, investeren in hun menselijke kapitaal. Toegang tot essentiële kwaliteitszorg en financiële bescherming verbetert niet alleen de gezondheid en levensverwachting van mensen, het beschermt ook landen tegen epidemieën, vermindert armoede en het risico op honger, creëert banen en stimuleert economische groei. Helaas is de helft van de wereldbevolking nog steeds niet in staat om de gezondheidsdiensten te krijgen die ze nodig hebben. Het doel van de WHO is dat niemand hoeft te kiezen tussen de dood en financiële problemen. Niemand zou moeten kiezen tussen het kopen van medicijnen en het kopen van voedsel. De WHO wil gedurende 2018 stakeholders inspireren, motiveren en begeleiden om te komen tot universele zorgdekking.

Er zijn al vele landen die vooruitgang hebben geboekt op het gebied van universele zorgdekking. Op Bonaire geldt sinds 1 januari 2011 een verplichte ziektekostenverzekering voor alle inwoners van Bonaire en de andere BES-eilanden. Deze uniforme verzekering brengt meer rechtsgelijkheid en voorkomt dat mensen onverzekerd blijven. De verzekering voorziet in geneeskundige zorg (cure) en langdurige zorg (care).

Bij vragen of de wens voor meer informatie over het zorgverzekeringssysteem op Bonaire, adviseren wij u om contact op te nemen met Zorgverzekeringskantoor (ZVK).

Bron: World Health Organization, ZVK

1200
Deel dit artikel