Bonaire

Cft wil terughoudendheid BC bij aansturen Overheids-NV’s

Het Cft wil zien dat de Code Corporate Governance wordt geincorporeerd in de statuten van de diverse overheidsNV's.
Diverse Hands Holding The Word Ethics

Het Cft wil zien dat de Code Corporate Governance wordt geincorporeerd in de statuten van de diverse overheidsNV’s.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het College Financieel Toezicht (Cft) dringt er bij het bestuurscollege op aan dat de jaarrrekeningen van alle overheidsNV’s op orde dienen te zijn.

“Mede naar aanleiding van de motie van uw Eilandsraad d.d. 14 november over overheidsentiteiten en BIA in het bijzonder, is het belangrijk te benadrukken dat in genoemde adviezen van het Cft wordt gewezen op de noodzaak van een goede aansturing van alle overheidsentiteiten. Deze entiteiten kunnen immers een risico vormen voor de begroting van het openbaar lichaam”, aldus de brief van het Cft.

Daarnaast maakt het Cft gebruik van de gelegenheid om er bij het BC op aan te dringen dat zij de nodige afstand bewaart van de overheidsvennootschappen als het gaat om de aansturing daarvan.

“Daarbij is het overigens van belang dat het bestuurscollege de nodige afstand bewaart in de directe aansturing van de overheidsdeelnemingen conform de Code Corporate Governance. Dat brengt met zich mee dat het nodig is om deze code te incorporeren in de statuten van de overheidsdeelnemingen”, aldus de brief die is ondertekende door Cft-voorzitter Raymond Gradus.

Rocargo

Het Cft dringt er in haar brief verder op aan dat er ook een officieel beleid wordt vastgesteld als het gaat om het dividendbeleid, wat bepaalt welk dividend er aan de overheid als aandeelhouder wordt uitbetaald in het geval een overheidsvennootschap winst maakt.

“Het opstellen van een structureel dividendbeleid zou ook een onderdeel moeten vormen van een goede aansturing van de overheidsentiteiten” schrijft het Cft hierover. Volgens het Cft maakt een dividendbeleid het mogelijk om reeds bij het opstellen van de begroting rekening te houden met een realistisch bedrag aan te ontvangen dividendopbrengsten.

Het Cft zegt het BC aan te sporen zo spoedig mogelijk werk te maken van de invoering van de Governance code, maar ook van het te voeren dividendbeleid. Het Cft geeft daarbij aan op de hoogte gehouden te willen worden van de vorderingen van het BC met het een en ander.

De brief en het commentaar van het Cft kunnen niet los worden gezien van de recente ontwikkelingen bij de Flamingo Luchthaven, waarbij zowel de voltallige Raad van Commissarrissen werd vervangen en door het BC werd aangestuurd op het ontslag van luchthavendirecteur Michael Nicolaas. Onder de inmiddels afgetreden Raad en directeur Nicolaas schreef de luchthaven juist voor het eerst sinds 10 jaar weer zwarte cijfers.

Oppositiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en eilandsraadslid Clark Abraham (PDB) zien in de acties van het bestuurscollege bij de luchthaven een poging de weg vrij te maken voor het kunnen benoemen van politiek geallieerden van voornamelijk de Union Patriotiko Boneriano (UPB) en diens partijleider James Kroon.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo