Politiek & Bestuur

BC Sint Eustatius sleept gezaghebber voor Rechter

Gedeputeerden Derrick Simmons en jCharles Woodley hebben besloten interim-gezaghebber Julian Woodley voor de rechter gedaagd. Foto: BES-Reporter.

Gedeputeerden Derrick Simmons en Charles Woodley hebben besloten interim-gezaghebber Julian Woodley voor de rechter gedaagd. Foto: BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Oranjestad- Gedeputeerden Derrick Simmons en Julian Woodley van Sint Eustatius slepen de interim-gezaghebber van het eiland, Julian Woodley, voor de Rechter. De gezaghebber dient morgen om 10 uur te verschijnen in The Lions Den voor een Kort Geding dat de gedeputeerden tegen hem hebben aangespannen.

De gedeputeerden zeggen schoon genoeg te hebben van het lijdelijk verzet dat gezaghebber Woodley pleegt tegen het zittende Bestuurscollege. Al enige tijd weigert de interim-gezaghebber namelijk diverse besluiten van het BC mede te ondertekenen, als hij het niet eens is met de inhoud daavan. Volgens de coalitie bestaande uit de arbeiderspartij PLP en de onafhankelijke fractie Merkman, speelt gezaghebber Woodley onder één hoedje met Den Haag, die met de zittende coalitie niets op zou hebben.

Het lokale bestuur van Sint Eustatius en Den Haag stechelen al geruime tijd met elkaar over van alles en nog wat. Zo heeft het eiland nog geen goedgekeurd budget voor het jaar 2017 en wil het eiland zich niet langer houden aan de bepalingen van de Wet op de Openbare Lichamen BES (WOLBES) en de Wet op de Openbare Financiën (FINBES). Een commissie van wijze mannen die gezamenlijk door partijen benoemd zou worden benoemd, blijkt nu plotsklaps te bestaan uit twee personen die beiden door Den Haag zijn voorgedragen. En zo gaat het lijstje nog wel even door.

Het verzet van de Gezaghebber breekt de gedeputeerden lelijk op. Den Haag accepteert namelijk geen enkel BC-besluit waar niet ook de handtekening van gezaghebber Woodley onderstaat. Zo is de patstelling compleet. Door Bonaire.Nu geraadpleegde deskundigen betwijfelen of de gezaghebber wel mag weigeren te tekenen. Zij wijzen er op dat besluiten die door een meerderheid in de Raad genomen zijn, door de gezaghebber als voorzitter getekend dienen te worden; ongeacht of hij het eens is met de inhoud ervan of niet. Indien de gezaghebber van mening is dat het genomen besluit niet door de beugel kan is kan hij dat besluit immers binnen 2 x 24 uur voor vernietiging voor te dragen bij de Rijksvertegenwoordiger, ongeacht het feit dat hij het besluit als voorzitter zelf mede heeft ondertekend.

Ondanks de reeds geruime tijd verpeste verhoudingen lijkt Minister Ronald Plasterk van BZK toch nog zeer onaangenaam getroffen door het Kort Geding tegen gezaghebber Woodley. “Tot mijn verbazing heb ik kennis moeten nemen van een kort geding dat uw twee gedeputeerden tegen de wnd. Gezaghebber in gang hebben gezet. In een bestuurlijk college waarin personen van opvatting verschillen, worden geschillen niet opgelost door tegen elkaar te procederen. Procederen is niet alleen hoogst ongebruikelijk, maar tart ook iedere vorm van fatsoenlijke bestuurlijke omgang”, aldus de brief van een ziedende Plasterk.

De minster dreigt ook nog dat de gedeputeerden zelf voor de kosten van het geding zullen moeten opdraaien. Het eiland staat onder voorafziend toezicht, waardoor voor elke uitgaaf vooraf goedkeuring moet worden verkregen. Die is er in dit geval duidelijk niet.

De kosten voor de verdediging van de gezaghebber wil minister Plasterk wel laten betalen door het lokale bestuur. “Omdat de wnd. Gezaghebber buiten zijn wil om betrokken is geraakt in een gerechtelijke procedure, terwijl hij op ieder moment bereid is tot bemiddeling, keur ik op voorhand goed dat de kosten die hij moet maken, ten laste van de begroting van het openbaar lichaam komen”, aldus de brief van Plasterk aan gedeputeerde Simmons en Woodley.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo