Politiek & Bestuur

PDB-fractie gaat onzekere tijd tegemoet

Met de toetreding van Clark Abraham tot de fractie van de Partido Democratico Boneriano (PDB), neemt potentieel ook de spanning binnen de fractie van de rode partij toe. Foto: OLB

Door Harald Linkels

Kralendijk- Met het toetreden van voormalig gedeputeerde Clark Abraham tot de fractie van de PDB in de eilandsraad, neemt de kans op spanningen binnen de fractie van de rode partij nog wat verder toe.

Abraham vervangt binnen de fractie voormalig raadslid Michael Pieters, die het raadslidmaatschap voor gezien hield na diverse strubbelingen met partijleider Robby Beukenboom. Pieters was het met name oneens met het gebrek aan communicatie binnen de fractie, waardoor hij vaak alleen en onvolledig geïnformeerd zijn werk moest doen. Van eengezindheid in de fractie was al langer geen sprake.

Met de toetreding van Abraham is nog lang niet zeker of die interne spanningen binnen de fractie af zullen nemen. Abraham en Pieters verschillen veelal over dezelfde zaken van mening met fractieleider Beukenboom, overigens een volle oom van Abraham. Dat laatste geeft de zaak ook een persoonlijk tintje. Naast Beukenboom en Abraham maakt raadslid Mirugia Janga ook deel uit van de PDB-fractie.

Saillant detail is dat Abraham bij de eilandsraadsverkiezingen van 18 maart 2015 een totaal van 1288 voorkeursstemmen behaalde; het grootste aantal van alle deelnemende politici. Méér dan Robby Beukenboom, Elvis Tjin-Asjoe (MPB) en James Kroon (UPB). Hoewel Beukenboom tot op heden leider van de PDB-fractie is, kan Abraham door het grote aantal voorkeursstemmen (ruim 5 keer meer dan Beukenboom) worden gezien als de ‘de-facto’ leider van de rode partij.

Ondanks interne strubbelingen zitten de drie leden van de fractie, als het gaat om de echt belangrijke issues, vaak wel op één lijn. Zo was de PDB één van de drijvende krachten achter het referendum van december 2015, waarbij kiezers zich konden uitpreken over de mate waarin zij het eens waren over de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland. Een vraag die door bijna driekwart van de bevolking met ‘Nee’ werd beantwoord.

De PDB is van mening dat er iets met die uitslag moet worden gedaan. Ook is de PDB van mening dat er een vervolg moet worden gegeven aan de uitkomsten van de Commmissie Spies die belast was met de evaluatie van 5 jaar directe banden tussen Nederland en de BES-eilanden. Verder maakt de partij zich sterk voor het vaststellen van een sociaal minimum voor de eilanden en het verhogen van het bedrag dat Bonaire aan de zogenaamde ‘vrije uitkering’ ontvangt.

Deel dit artikel