Welzijn & Zorg

Hartweek Bonaire groot succes!

hartweek

Met het overhandigen van 2 AED’s (automatic external defribilator) aan de directeur van Stinapa Herman Sieben werd de Hartweek 2016 feestelijk afgesloten. De bedoeling is dat een AED geplaatst wordt bij de ingang van Park Washington Slagbaai en de ander in een voer/of vaartuig een plaats krijgt .

Daarmee komt een van de idealen van de Stichting Hart voor Bonaire om overal op het eiland zogenaamde 6 minuten zones te realiseren, een stapje dichterbij.

Een andere doelstelling is het geven van voorlichting ter preventie van hart- en vaatziekten. Gedurende de afgelopen week werden 5 verschillende drukke locaties bezocht. Zo werd informatie gegeven over de noodzaak tot regelmatig sportbeoefening en bewegen. In dat kader is Hart voor Bonaire een van de medeorganisatoren van de Budget Marine  triatlon  op zondag 11 december aanstaande.

Daarnaast kon men informatie inwinnen over het proefproject ”Schooltuintjes ”wat samen met de Rotary Club Bonaire op de Pelikaan en de Sint Bernardus school wordt uitgevoerd.

Middels het zelf kweken van groente en fruit leren de leerlingen van groep 6  t/m 8 hoe men zich gezond kan voeden. De van den Tweel moestuintjes actie is daarbij een enorme steun geweest.

Rocargo

Tenslotte kon men gratis de bloeddruk laten meten en bloedsuiker alsmede cholesterol gehalte laten bepalen. Zo werden door 4 verpleegkundigen onder leiding van Dr Selly Pourier,Dr Marjanne Voesten en Professor Henk ter Keurs meer dan 300 personen gescreend.

De Stichting Hart voor Bonaire heeft ,op veler verzoek, aangekondigd in dezelfde periode in 2017 weer een zelfde invulling aan de Hartweek te zullen geven.

hartweek-bonaire

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo