Ruimtelijke ordening & bouw

Achterstallig onderhoud Rijksmonumenten aangepakt

Fort Oranje St. Eustatius

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat het achterstallig grootonderhoud aan een aantal historische panden op Sint Eustatius in verband met veiligheid en het historisch gezicht van het centrum van Oranjestad aanpakken. In fase 1 worden de panden Government Guest House, Voges House en het pand in het fort waar het “ Tourist Office” is gevestigd, aangepakt.

Om de voor het eiland historische panden weer in goede conditie te krijgen stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de financiële middelen beschikbaar, om in fase 1 de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om een verdere verslechtering van de panden te voorkomen en een veilig gebruik voor bezoekers en gebruikers te waarborgen.

Bij de voorbereidingen en de uitvoering zal, op voorspraak van het ministerie en de rijksvertegenwoordiger, zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de op Statia aanwezige kennis en kundigheid van de lokaal beschikbare adviseurs, bouwbedrijven en technische installatiebureaus. In de procedure is voorzien dat lokale aannemers en installatiebedrijven worden uitgenodigd om een concurrerende prijs in te dienen. Het projectmanagement zal worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf.

De uitvoering van het project zal in het 3e kwartaal van 2016 aanvangen en afgerond worden aan het einde van het 3e kwartaal van 2017. Het Rijk investeert hiermee in het behoud van de historische panden van Oranjestad van Statia, de economische ontwikkeling van het eiland en de toeristische aantrekkingskracht

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo