Bonaire

Gedeputeerde Kroon: herstel wegen en verkeersdrempels

Volgens Kroon wil het bestuurscollege werken aan verbetering van de wegen en daarbij aan een betere verkeersveiligheid.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Gedeputeerde James Kroon (UPB) zegt dat het bestuurscollege gevormd door de UPB, de fractie Bernabela en de DP-fractie van Robbie Beukenoom/Marugia Janga een aanvang wil maken met het herstel van de wegen op het eiland.

De Directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) heeft inmiddels opdracht gegeven aan de Boneriaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) om twee projecten voor wat betreft het herstel van infrastructuur uit te voeren. Het betreft de Kaya Pos di Amor en een gedeelte van de Kaya Nikiboko Noord vanaf de Kaya Pos di Amor tot aan de kruising met de Kaminda Yato Bako en de Kaya Macario St. Jago. De werkzaamheden gaan op maandag 25 september van start. Begonnen wordt met de Kaya Pos di Amor en ongeveer twee weken later met de Kaya Nikiboko Noord. De herstelwerkzaamheden aan de Kaya Pos di Amor duren acht weken en aan de Kaya Nikiboko Noord vier en een halve week.

“Eén van de prioriteiten van dit bestuur is om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid”, aldus Kroon.

Volgens Kroon heeft het BC via de Directie R&O ook opdracht gegeven aan de BWM om op verschillende plekken verkeersdrempels aan te laten leggen, m.n. bij de Aquamarijnschool, de Parke Lanlan Clarenda, Tronco Snack, de evangelische gemeente MMM en ter hoogte van het sportterrein van Less Indian.

Een ander project dat de verkeersveiligheid ten goede komt is het herstel van de markering van de zebrapaden. De meeste zebrapaden op Bonaire zijn niet meer zichtbaar en dit brengt het nodige gevaar met zich mee voor de voetgangers die willen oversteken. Het bedrijf Elite Safety & Infrastructure is belast met het opnieuw markeren van 11 zebrapaden in fase 1.

De zebrapaden die als eerste aangepakt zullen worden zijn die bij de MCB Hato, de Pelikaanschool, Papa Cornes/Mentor, Tung Fong Store, SGB, MCB Playa, rotonde St. Bernardus, het postkantoor, rotonde v/d Tweel en de Kolegio Kristu Bon Wardador.

Deel dit artikel