Personeel & Werk

Bijscholing voor brandweerexaminatoren en -examenvoorzitters

Brandweer

Goed opgeleide en gecertificeerde examinatoren en examenvoorzitters zijn belangrijk bij het organiseren van brandweeropleidingen. Om te zorgen dat alle brandweermensen hun werk goed en veilig kunnen uitvoeren, investeert BKCN veel tijd en geld in de vakbekwaamheid van haar personeel. Het organiseren en afnemen  van examens die aan alle voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen maakt hier onderdeel van uit.

In de week van 4 t/m 8 april zijn examinatoren en examenvoorzitters voor brandweeropleidingen (bij-)geschoold en geëxamineerd. De week vond plaats op Bonaire en werd verzorgd door BKCN in samenwerking met de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV is wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle brandweerexamens binnen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Behalve deelnemers van BKCN zelf, deden er ook deelnemers mee uit Aruba, Curaçao en St-Maarten. Tijdens de week zijn alle examens voor repressieve opleidingen van de brandweer tot officiersniveau doorlopen. Doordat BKCN buiten de reguliere brandweertaken ook verantwoordelijk is voor de brandweertaken op de drie luchthavens, maakte de opleiding ‘Vliegtuigbrandbestrijding’ onderdeel uit van het programma.

Rocargo

Tijdens de week is er aandacht besteed aan de actuele examenopzet en manieren van examineren binnen de brandweer als wel persoonlijke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de rol en taken van de examinator en examenvoorzitter goed uit te kunnen voeren. Hierbij ging het om objectief observeren, het juist interpreteren en registreren van punten op de examenformulieren, het geven van goede feedback aan examendeelnemers, het maken van examenscenario’s die aan de juiste zwaartepunten voldoen en om de algemene organisatie tijdens een brandweerexamen. Ook zijn de inhoud en  de examenonderdelen van de betreffende brandweeropleidingen besproken. Deze verschillen per opleiding. Aansluitend hebben de deelnemers proefexamens georganiseerd en uitgevoerd waarbij de kennis en vaardigheden in de praktijk zijn beoefend. De week is afgesloten met meerdere praktijkexamens voor alle examinatoren en examenvoorzitters.

Het is belangrijk dat BKCN en de CAS-landen beschikken over eigen gecertificeerde examinatoren en examenvoorzitters, omdat de lokale brandweersituatie op punten verschilt met die in Europees Nederland.  De kwaliteit en het niveau van de examinatoren en de examenvoorzitters is gelijk aan Europees Nederland. De (bij-)scholing is echter aangepast op de lokale situatie. Samenwerking met de CAS-landen is belangrijk omdat de examencommissie bij praktijkexamens altijd bestaat uit mensen vanuit verschillende landen. Dit om te voorkomen dat de examinatoren en de deelnemers te dicht bij elkaar staan. Binnen BKCN wordt gericht op goed opgeleid en gekwalificeerd brandweerpersoneel. Het afronden van kwalitatief goede en objectieve examens draagt hier aan bij.

Om brandweerexamens te mogen afnemen moeten examinatoren en voorzitters geaccrediteerd zijn door het IFV. Een periodieke bijscholing en her-certificering  maakt hier onderdeel vanuit. Een aantal van de deelnemers heeft in 2013 een vergelijkbare bijscholing bijgewoond op St-Maarten. Deze bijscholing betrof een beperkt aantal brandweeropleidingen. Door de huidige bijscholing beschikt BKCN en de CAS-landen over een grotere groep van examinatoren en examenvoorzitter die alle repressieve brandweeropleidingen tot officiersniveau mogen afnemen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo