Veiligheid & openbare orde

IND CN houdt workshop tegen mensenhandel en smokkel

Op woensdag 10 juni en donderdag 11 juni heeft het IND samen met ketenpartners een workshop mensenhandel en smokkel georganiseerd voor haar werknemers op Bonaire. Op vrijdag 12 juni waren de diensthoofden van de ketenpartners Koninklijke Marechaussee (KMar), Sociale Zaken en Werk gelegenheid (SZW), Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Ministerie BES (OM) aan de beurt en zijn werkafspraken vastgelegd. Genoemde ketenpartners vormen samen de werkgroep mensenhandel/mensensmokkel waarvan het OM de voorzitter is. Maandag 15 juni was ook een dag uitgetrokken voor de Bovenwindse eilanden van Caribisch Nederland waarbij de deelnemers van Saba naar Statia zijn gereisd voor de workshop. In totaal namen 48 personen deel aan deze workshop.

De workshop werd gegeven door Richard Sondeijker, Coördinator mensenhandel van IND NL .
Arbeidsuitbuiting is een groot onrecht dat in veel landen nog te weinig aandacht krijgt met als 
gevolg dat veel daders van dit misdrijf de dans ontspringen.

Rocargo

Via deze dag wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze vorm van mensenhandel. Uitbuiting in de bouw of in het huishouden is lastig te herkennen, omdat het veelal in het verborgene plaatsvindt. Dit is een groot verschil met seksuele uitbuiting, waar doorgaans ‘public visibility’ een vereiste is om klanten te trekken.

Deze workshops hadden tot doel om de medewerkers van deze departementen te leren signalen van uitbuiting te herkennen en weten hoe ermee om te gaan wanneer zo’n geval zich voordoet. Daarnaast hebben de ketenpartners afspraken gemaakt over wie wat doet in de keten wanneer sprake is van uitbuiting. Hierdoor kan de keten snel en effectief optreden om de slachtoffers te helpen en aan de daders een duidelijk signaal afgeven dat mensenhandel en mensensmokkel in Caribisch Nederland niet getolereerd wordt.

Deel dit artikel