Economie

Overheid Bonaire en Kvk zetten Helpdesk Minimumloon op

Foto OLB

KRALENDIJK- Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire hebben recent een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen te werken op gebied van economische ontwikkeling van het eiland.

Als onderdeel van de samenwerking wordt onder meer een Helpdesk , ‘Helpdesk WML’ in het leven geroepen ter ondersteuning van ondernemers die zich zorgen maken over de gevolgen van de relatief sterke stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML). Door gevolgen inzichtelijk te maken, kunnen ondernemers tijdig passende maatregelen in hun bedrijfsvoering nemen zonder dat dit leidt tot buitensporige prijsstijgingen.

Het plan omvat een mediacampagne, informatieavonden en individuele ondersteuning via een helpdesk. Ondernemers kunnen een afspraak maken met de Helpdesk waarbij zij van een onafhankelijke adviseur advies krijgen.

“Deze samenwerking is in lijn met het jaarplan 2024 van de Kamer van Koophandel, samen bruggen bouwen op en voor Bonaire, waarbij de KvK in samenwerking met de verschillende organisaties, bedrijven en stakeholders de bedrijvigheid op het eiland stimuleert.”, aldus KvK-directeur Phar Martha.

“De verhoging van de WML heeft ook gevolgen voor ondernemingen op Bonaire. Door nauwere samenwerking met de KVK trachten we betere informatievoorziening te bieden en mogelijke knelpunten beter en tijdig inzichtelijk te krijgen.

Uitdagingen

Samen kunnen wij uitdagingen beter het hoofd bieden die ons allen op termijn ten goede zullen komen. “ aldus gedeputeerde Clark Abraham.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo