Nieuws van Bonaire

Bonaire wil bossen behouden en herstellen

KRALENDIJK – Op 21 maart heeft de Verenigde Naties de Internationale Dag van de Bossen uitgeroepen. Dit jaar is het thema ‘Bossen en gezondheid’. Bossen hebben namelijk een positieve invloed op onze gezondheid doordat ze water zuiveren, de lucht reinigen, koolstof opvangen om klimaatverandering tegen te gaan en ons welzijn verbeteren. Daarnaast zorgen bomen voor schaduw en hebben ze een positieve invloed op het lokale klimaat. Het is dan ook van belang om deze kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Op Bonaire zijn droge tropische bossen en mangrovebossen te vinden. Wetenschappers hebben aangegeven dat de toekomst van de droge tropische bossen van Bonaire zeer ongunstig is. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende verstedelijking, de groei van de bevolking en het toerisme, en begrazing door geiten, ezels en varkens.

Gelukkig worden er maatregelen genomen om de achteruitgang tegen te gaan. Zo worden er herbebossingsprojecten uitgevoerd en worden nieuwe projecten gepland. Een lokale boomkwekerij, genaamd Tera Barra, kweekt duizenden inheemse bomen die straks op het eiland kunnen worden uitgeplant. In het Washington-Slagbaai National Park worden grazers verwijderd door STINAPA.

Mangrovebossen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering omdat ze relatief veel CO2 uit de lucht halen en het land beschermen bij tropische stormen. Ook deze bossen staan onder druk door toenemende bebouwing, vervuiling en erosie als gevolg van geitenvraat. Daarom proberen STINAPA en de Mangrove Maniacs de erosie tegen te gaan door herbebossing en de watercirculatie in de mangrovebossen te verbeteren door kanalen te hakken en te graven.

De projecten voor het behoud van de bossen worden opgesteld en uitgevoerd door de lokale overheid samen met lokale organisaties. Het Rijk betaalt voor de uitvoering van de projecten. Het behoud van gezonde bossen op Bonaire draagt bij aan een gezonde bevolking.

Deel dit artikel