Nieuws van Bonaire

Openbaar Ministerie waarschuwt voor strafbare feiten rondom verkiezingen

KRALENDIJK- Het Openbaar Ministerie (OM) BES waarschuwt in een persbericht op dinsdag tegen mogelijke strafbare feiten rondom de verkiezingen die voor 15 maart a.s. gepland staan. 

“Op 15 maart aanstaande kunt u uw stem weer uitbrengen voor de eilandsraad verkiezingen en de verkiezingen voor de Kiesraad. Vrije en eerlijke verkiezingen zijn de basis onder onze democratische rechtstaat en daarom heel belangrijk voor alle bewoners van Caribisch Nederland”, aldus het OM. 

1200

Hoe verkiezingen moeten verlopen wordt geregeld in de Kieswet. In die wet staat ook wat niet is toegestaan rond de verkiezingen en welke sancties op die strafbare feiten staan. Het Openbaar Ministerie zegt er op toe te zullen zien dat signalen van strafbare feiten rond de verkiezingen worden onderzocht en -waar nodig- ook vervolgd. 

“Signalen kunnen ingegeven zijn doordat aangifte wordt gedaan maar kunnen ook op een andere manier bekend worden bij het Openbaar Ministerie. In dat geval kan, ook zonder dat aangifte is gedaan, strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld”, aldus het OM.

Het OM wijst er op dat in de Kieswet onder meer geregeld is dat het verboden is om door een gift of een belofte een volmacht van een kiesgerechtigde te krijgen. Ook het verkopen van je volmacht is overigens verboden. Op beide feiten staat een gevangenisstraf van 6 maanden.

Kieswet

De Kieswet stelt verder het ronselen van volmachten strafbaar. Dus ook al staat er geen beloning tegenover, dan nog is het verboden om kiesgerechtigden te benaderen om hun volmacht te krijgen.

“De kern van deze strafbaarstellingen is dat iedere stemgerechtigde in alle vrijheid zijn stem moet kunnen uitbrengen en dat de stem van iedere stemgerechtigde op een gelijke manier mee telt voor de uitslag. Alleen als dat gegarandeerd wordt, is sprake van vrije en eerlijke verkiezingen”.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.kiesraad.nl/verkiezingen/eilandsraden en voor Bonaire naar www.bonairestemt.nl

Deel dit artikel