Nieuws van Bonaire

Vuilophaal wordt duurder op Bonaire 

KRALENDIJK- Zowel burgers als bedrijven zullen wat meer gaan betalen voor het ophalen van vuilnis door afvalverwerker Selibon. 

Het bedrijf diende een voorstel in bij het Bestuurscollege om nieuwe tarieven te mogen heffen. Het huidige tarief dateert nog van het jaar 2005 en werd sindsdien niet meer aangepast. 

Logischerwijs moet geconcludeerd worden dat deze oude tarieven niet toereikend zijn om de kosten van het afvalstoffenbeleid te dekken. Dit is de belangrijkste reden voor een aanpassing naar een niveau dat gelijkwaardig is aan de huidige kosten”, schrijf Selibon in een persverklaring. 

Het Bestuurscollege is inmiddels akkoord gegaan met de nieuwe tarieven.  

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2023 gaat elk huishouden 14 dollar en 50 cent per maand betalen aan afvalstoffenheffing. Voor bedrijven is het nieuwe tarief vastgesteld op 21 dollar en 30 cent. 

De nieuwe tarieven zijn vastgelegd in de Eilandsverordening Afvalstoffen Bonaire en de Retributie- en Legesverordening. 

Zoals ook nu het geval is, worden de kosten via de maandelijkse factuur van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) in rekening gebracht. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo