Nieuws van Bonaire

Bursalen krijgen mogelijk toch volksverzekering in Nederland

DEN HAAG – Studenten van de Caribische eilanden die in Nederland studeren krijgen vanaf vandaag mogelijk te maken met veranderingen in hun volksverzekering. De Sociale Verzekeringsbank SVB adviseert hen om dat individueel te laten onderzoeken.

Volksverzekeringen zijn de Algemene ouderdomswet AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en kinderbijslag. 

Per 1 juli schrapt de Nederlandse overheid een bepaling in de wet. Deze bepaling regelt dat studenten die in Nederland studeren niet verzekerd zijn voor de volksverzekeringen als zij uit een van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of St. Maarten komen. 

Er wordt onderscheid gemaakt naar land van herkomst en dat is niet toegestaan. Ingezetenen van Nederland moeten gelijk behandeld worden en zijn automatisch wel verzekerd voor de volksverzekeringen.

De SVB in Nederland vraagt nu aan studenten uit de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of St. Maarten die al langer verblijven of die van plan zijn om een aantal jaren in Nederland te verblijven om zich te melden.

Of je als student ingezetenen bent en verzekerd bent voor de volksverzekeringen wordt dan onderzocht. SVB kijkt dan naar allerlei zaken die een rol spelen van de aanvrager in Nederland. Maar er wordt ook gekeken naar de band met het land van herkomst.

Een aanvraag of melding kun je online doen op: https://www.svb.nl/nl/wlz/uw-zaken-online-regelen/onderzoek-wlz-aanvragen

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo