Nieuws van Bonaire

Mediationtraject in conflict tussen leden bestuurscollege schiet nog niet op

KRALENDIJK- Het mediation traject dat volgens gezaghebber Edison Rijna een oplossing moet brengen voor het conflict dat binnen het bestuurscollege is gerezen over de vergunning voor het Sunset Beach Resort is bijna tien dagen na aankondiging ervan, nog altijd niet van start gegaan.

In de Openbare Eilandraadsvergadering van woensdag moest Rijna toegeven dat er nog niet eens een instantie bereid is gevonden om uitvoering te gaan geven aan de poging tot bemiddeling. 

Inmiddels klinkt uit meerdere hoeken dat het hele idee van mediation in feite een heilloze, maar ook niet een correcte weg zal blijken. Gezaghebber Rijna heeft, door met gedeputeerde James Kroon mee te stemmen vóór verlening van de vergunning zelf de patstelling veroorzaakt in het bestuurscollege. Ook ruim tien dagen na het conflict staan de partijen nog lijnrecht tegenover elkaar. 

Eilandsraad

Politieke waarnemers zijn van mening dat, indien de zaak niet binnen het College kan worden opgelost, de enige juiste weg zou zijn om de eilandsraad te laten stemmen over de situatie. Tegelijkertijd wordt vermoed dat die stemming voor zover mogelijk door coalitiepartijen wordt afgehouden, omdat daarmee een breuk in het door de MPB en UPB gevormde college wellicht onafwendbaar is. 

Rocargo
Deel dit artikel