Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Mevrouw Van Huffelen – Men verdwaalt niet omdat men niet weet

Auke op zondag: Mevrouw Van Huffelen – Men verdwaalt niet omdat men niet weet

Het is ook nooit goed. Heb je eindelijk een politicus die gewoon zegt dat ze niets weet van het onderwerp dat ze in de schoot gesmeten krijgt, zijn de grappen en grollen niet van de lucht.

Mevrouw Alexandra van Huffelen (D66) is de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Zij begon aan de klus met de ontwapenende opmerking dat ze niet bekend is met Caribisch Nederland. Een opmerkelijke openheid, vermoedelijk onderdeel van dat nieuwe elan waar je in Den Haag over struikelt.

De staatssecretaris hoopt snel op het vliegtuig te stappen om een rondje langs de eilanden te maken.

Na afloop zal ze enthousiast vertellen over de warmte waarmee ze ontvangen is, zal ze wijzen op de vele mooie projecten die ze heeft gezien, zal ze spreken van de uitdagingen die er nog liggen en zal ze geschrokken zijn van de armoede waar volgens sommigen sprake van is. 

Mevrouw van Huffelen rekent erop dat we op basis van gelijkwaardigheid de noodzakelijke stappen zullen zetten om de onderlinge verhoudingen waar nodig te verbeteren.

Op de heenreis heeft de staatssecretaris zich door de Introductiemap BZK deel 1 geworsteld. Die map van 120 pagina’s ziet eruit als een folder van een reisbureau. En is dat in zekere zin ook. Alle onderwerpen waar zo’n ministerie zich mee bezighoudt komen voorbij. 

Het eerste hoofdstuk heeft als titel Dit zijn uw eerste weken. Dat klinkt lief. En de toon is ook geruststellend – zie dit soort zinnen: Daarnaast is de secretaris-generaal (SG) voorafgaand aan het constituerend beraad beschikbaar voor overleg met u. Daarbij zal hij of zij de stukken die ter introductie dienen aan u aanbieden en toelichten. 

De ambtenaren weten hoe een nieuwe bewindspersoon zich voelt. Al die namen, al die procedures, al die dossiers, al die eilanden. En dus nemen ze ministers en staatssecretarissen bij de hand en vertellen waar de keuken is, de wc’s en het overblijflokaal.

Wat mij voor mevrouw Van Huffelen inneemt, is dat ze weet dat ze niks weet. Onwetendheid heeft nog nooit kwaad gedaan, schreef Jean-Jacques Rousseau immers, de dwaling alleen is noodlottig; men verdwaalt niet omdat men niet weet, maar omdat men denkt te weten.

En anders is daar de tip van mijn kleinzoon die op de middelbare school ruzie kreeg met een docent. Die docent was knorrig omdat kleinzoon zijn huiswerk niet maakte en vaak afwezig was.

Rocargo

Op mijn vraag waarom hij geen plezier in school had, antwoordde hij dat school een overbodig instituut is tegenwoordig: wat je niet weet, staat op internet.

Mevrouw Van Huffelen komt er wel.

Ook in Den Haag is de Google.

Introductiemap BZK: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2022/01/10/introductiedossier-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Deel dit artikel