Nieuws van Bonaire

Storm van kritiek over nieuwe tarieven Kamer Van Koophandel BES

Storm van kritiek over nieuwe tarieven Kamer Van Koophandel BES
De Kamer heef onder nieuwe directeur Cherety Kirindongo veel vorderingen gemaakt als het gaat om dienstverlening, maar de voorgenomen tariefsverhoging wordt toch alom afgewezen. 

KRALENDIJK- Op alle drie de BES-eilanden is de afgelopen dagen met grote afkeuring gereageerd op de nieuwe Financiële regeling handelsregister BES 2021, die met ingang van 1 januari 2022 in werking zal treden. 

De nieuwe tarieven, die ‘gewichten’ toekent aan diverse typen rechtspersonen, zal volgens de overwegingen door de opstellers in sommige gevallen leiden tot lagere kosten voor ondernemingen en in sommige gevallen een hogere bijdrage. 

Rocargo

De nieuwe regeling zal de oude regeling vervangen, waarbij het totale vermogen van de onderneming gold als maatstaf voor de hoogte van de jaarlijkse bijdrage. 

Gezien het feit dat het bij de overgrote meerderheid van bedrijven op de BES-eilanden gaat om het kleinbedrijf, is een voor de hand liggende conclusie dat heel veel kleine ondernemers aanzienlijk meer gaan betalen, dan enkele grote ondernemingen voor wie nu een lagere jaarlijkse bijdrage gaat gelden. 

Pijnpunt

Het grootste pijnpunt lijkt echter dat in Nederland sinds 2013 helemaal geen jaarlijkse kosten meer in rekening worden gebracht voor de inschrijving in het handelsregister. Veel ondernemers vragen zich dan ook af waarom ook hier weer sprake moet zijn van een negatieve uitzondering voor de BES-eilanden. 

Rocargo

Daarnaast valt op dat de nieuwe tarieven voor de BES-eilanden compleet uit de pas lopen met de tarieven die op zustereilanden Aruba (vanaf 67 dollar per jaar) en Curaçao (vanaf 83 dollar per jaar) gelden. Op Bonaire zal een NV of BV met een enkele vertegenwoordiger 240 dollar per jaar moeten gaan betalen: 258% meer dan op Aruba het geval is en 190% meer dan op Curaçao. Er lijkt totaal geen ‘benchmarking’ te hebben plaatsgevonden met de buureilanden of anderen eilanden in de regio.

Het ministerie van EZK schermt met een gehouden ‘internet consultatie’, maar informatie over de resultaten van die consultatie is (online) nergens te vinden. Daarnaast is de consultatie gehouden tijdens het dieptepunt van de Covid-19 pandemie, toen ondernemers wel wat anders aan hun hoofd hadden dan online soebatten over een verhoging van de tarieven voor inschrijving in het handelsregister. 

Ubuntu

De Nederlandse politiek partij Ubuntu Connected Front (UFC), die een sterke Caribische connectie kent, heeft op maandag direct een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties. “De hoge tarieven zullen niet alleen ondernemers op Sint Eustatius en Saba schaden, maar ook stichtingen”, zo schrijft Kenneth Cuvelay van Ubuntu. Volgens UCF is het buitengewoon opmerkelijk dat de tarieven zo ongunstig afsteken bij die in Europees Nederland. 

Rocargo

“De jaarlijkse vergoeding voor een stichting in de openbare lichamen wordt per 1 januari 2022 160 dollar. In Nederland is de jaarlijkse vergoeding afgeschaft sinds 2013, dus er is helemaal geen vergoeding. Ook voor de registratie van een stichting zijn de verschillen enorm. Het inschrijfgeld in de openbare lichamen bedraagt 171 dollar. In Europees Nederland is dit slechts 51,30 euro. In totaal levert dit 331 dollar op in de openbare lichamen tegenover 51,30 euro in Nederland”, aldus UFC.

Ubuntu wijst er op dat de ongelijkheid in de tarieven voor een inschrijving in het handelsregister het zoveelste bewijs is dat de ‘gelijkheid’ tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland een wassen neus is. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo