Nieuws van Bonaire

Pienter in Taal stopt na vier succesvolle jaren

Op de foto’s enkele VMBO leerlingen met hun certificaat.

KRALENDIJK – Donderdag 16 december is het vierde jaar Pienter in Taal afgesloten. Ruim 120 leerlingen hebben dit jaar het programma gevolgd. Ze zijn begonnen in januari op de basisscholen in groep 8. Na de vakantie zijn ze op VMBO en Liseo verder gegaan. In totaal hebben ze ná schooltijd ruim 100 uur extra Nederlandse taalles gevolgd.

In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 500 leerlingen van verschillende basisscholen de kans gekregen om zich goed voor te bereiden op het VO. Het doel van het programma was de overgang naar het voortgezet onderwijs beter te laten verlopen. En te voorkomen dat door een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal de leerlingen moeite hebben de overige vakken goed te volgen. De Nederlandse regering heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

De laatste twee jaar is door de uitval van lessen als gevolg van corona en het online les volgen het niveau weer fiks gedaald. Veel leerlingen spreken en horen te weinig Nederlands in hun omgeving. De scores van de leerlingen bij de toetsen zijn dus helaas weer flink gezakt. Onbekend is of de scholen nu zelf extra taalles gaan geven.

Deel dit artikel