Nieuws van Bonaire

Mangrovebossen Bonaire verkleinen ecologische voetafdruk

Mangroven bij Lac Bay, Bonaire
Mangroven bij Lac Bay, Bonaire | Bron: Hans Smulders

Behoud van gezonde mangrovebossen is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Dat concluderen onderzoekers in Nature Today.

In 2019 onderzochten die op Bonaire het verschil tussen intacte en aangetaste mangroven. Gezonde mangrovebossen nemen koolstof en andere broeikasgassen op uit de atmosfeer. Wanneer mangroven in hun voortbestaan bedreigd worden, gaat dit vermogen verloren.

1200

De hele studie is hier te lezen.

Lac Bay

De mangrovebossen rond Lac Bay gaan al decennialang geleidelijk achteruit. In dit gebied hebben wetenschappers van de Universiteit van Bremen, het Leibniz Center for Marine Tropical Research en STINAPA-Bonaire onderzocht hoeveel koolstof gezonde en geleidelijk afbrekende mangrovegebieden kunnen opslaan.

Het onderzochte gebied heeft te maken met hoge sedimentafvoer, doordat overbegrazing en stedelijke ontwikkeling de bodemvegetatie hebben verwijderd. Deze zou erosie normaal gesproken tot een minimum beperken.

Door de toevoer van een hoge hoeveelheid sediment zijn de kanalen dichtgeslibd en dichtgegroeid, waardoor er een slechte watercirculatie is en gebieden met stilstaand en hypersaline water zijn ontstaan.

Deze slechte omstandigheden hebben volgens de onzerzoekers geleid tot het geleidelijk afsterven van mangroven. De aanwezigheid van zowel gezonde als aangetaste mangroven in hetzelfde bos maakte Bonaire tot de perfecte locatie om de verschillen in deze omgevingen te bestuderen en de koolstofdynamiek van deze gebieden beter te begrijpen.

Mangrovebossen worden bedreigd. Alleen al in het Caribisch gebied ging tussen 1980 en 2005 bijna 24 procent van het mangrovegebied verloren. Wanneer deze gebieden worden vernietigd, verliezen we niet alleen de voordelen van toekomstige koolstofopslag, maar komt vervolgens ook alle koolstof vrij die ze al die eeuwen hebben opgeslagen. 

De toekomst van mangroven

Een interessante bevinding was dat koolstof uit langzaam afbrekende mangrovegebieden langzamer vrij kwam dan in bossen waar opzettelijk mangroven werden gekapt. Dit is belangrijk voor toekomstige plannen om klimaatverandering te beperken.

Wetenschappers voorspellen dat door klimaatverandering droogte zal toenemen in delen van het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Zuid-Azië, waardoor de hydrologie verandert en seizoensgebonden hypersaliniteit wordt veroorzaakt. Dit zal leiden tot het geleidelijk afsterven van grote hoeveelheden mangrovebossen.

Rocargo

Het begrijpen van deze verschillen zal van cruciaal belang zijn bij het voorspellen of natuurgebieden in de toekomst koolstof kunnen opslaan. Deze studie bewijst dat langzaam afbrekende mangroven niet langer koolstof kunnen opslaan en inspanningen nodig zijn om de resterende bossen intact en gezond te houden, als we natuurlijke oplossingen willen gebruiken om de ecologische voetafdruk van de mens te minimaliseren. 


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo