Nieuws van Bonaire

Dienstverlening RCN gaat in aangepaste vorm door

Kralendijk – Rijksdienst Caribisch Nederland zet de dienstverlening voor burgers in Caribisch Nederland voort en blijft bereikbaar per telefoon en mail. Als het niet anders kan, worden bezoekers aan de balies geholpen, op minimaal 1.5 meter afstand en met aanvullende maatregelen om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.


Jan Helmond, directeur Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN): “Onze dienstverlening gaat gewoon door. Juist in tijden van crises blijven wij als overheid bereikbaar, zeker waar de kwetsbaren in onze samenleving onze hulp en bescherming nodig hebben. Maar we treffen natuurlijk wel preventieve maatregelen om burgers én onze medewerkers te beschermen. Wij vragen uw begrip als dit betekent dat onze dienstverlening op een andere manier plaatsvindt dan u gewend bent.” 

Rocargo

Medewerkers van RCN werken als dat mogelijk is vanuit huis conform het verzoek van de Gezaghebber van Bonaire. Alleen als het noodzakelijk is om kritische dienstverlening te waarborgen, werken medewerkers van RCN op hun normale locatie. Alle aanpassingen van dienstverlening van Rijkdiensten op Bonaire zijn te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19/overheidsdiensten.  

Bezoek aan balies beperkt

Om zowel burgers als medewerkers te beschermen vindt veel dienstverlening telefonisch of online plaats in plaats van aan de balies. Zo is het kantoor van de Belastingdienst en Douane bijvoorbeeld tijdelijk gesloten voor publiek in verband met positieve corona testen; men wordt telefonisch of per mail geholpen. De verzekeringsarts van SZW behandelt consulten telefonisch en ZVK vraagt verzekerden om het wijzigen van huisarts, het aanvragen van een bewijs van inschrijving en het indienen van declaraties zo veel mogelijk per mail te doen. Jeugdzorg, Voogdijraad en IND ontvangen bezoekers op afspraak. De politie behandelt aangiftes indien mogelijk telefonisch. Alle aanpassingen en contactgegevens zijn te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19/overheidsdiensten.

Als mensen last hebben van klachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, geldt voor alle onderdelen van Rijksdienst Caribisch Nederland dat mensen niet naar het kantoor van de Rijksdiensten mogen komen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor mensen die een quarantaine maatregel opgelegd hebben gekregen van de afdeling Publieke Gezondheid. Cliënten worden dan per mail of telefonisch geholpen.

Rocargo

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo