Kunst, Cultuur en muziek

Bonairean Historical Cultural Foundation Fuhikubo geaccrediteerd door UNESCO

De collectie van FUHIKUBO bestaat uit archiefmateriaal verzameld door Boi Antoin

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten van de Unesco Conventie Immaterieel Erfgoed is de Bonairiaanse organisatie FUHIKUBO geaccrediteerd als Ngo.

Dit gebeurde op 10 september in een vergadering waarin 36 ngo’s, vanuit 65 verzoeken van over de gehele wereld, geaccrediteerd werden inclusief Museo Tula van Curaçao.  

Dit geeft FUHIKUBO internationale erkenning voor het werk dat de stichting al meer dan 30 jaar verricht op het gebied van documentatie om het Immateriële Culturele Erfgoed van Bonaire en de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen veilig te stellen.

UNESCO erkent de waarde van dit werk, maar ook de expertise op het gebied van Immaterieel Cultureel Erfgoed. FUHIKUBO maakt nu deel uit van het orgaan dat advies uitbrengt aan de  Commissie van ngo’s op internationaal gebied van het UNESCO verdrag van 2003, de stichting kan ook uitgenodigd worden om deel van die Commissie van de Conventie uit te maken.   

FUHIKUBO is samen met de andere ngo’s van UNESCO deel van een groot netwerk en kan profiteren van een schat aan informatie en financiën via gezamenlijke projecten.

Natuurlijk is het tegelijkertijd zo dat het werk van FUHIKUBO ook internationaal wordt gedeeld en verspreid, het immaterieel cultureel erfgoed van Bonaire wordt zo wereldwijd bekend.  

De ICH Conventie van 2003 is bijzonder, in het kader daarvan is het mogelijk om UNESCO direct te benaderen om in aanmerking voor accreditatie te komen. Op die manier kon FUHIKUBO direct zelf de formulieren insturen zonder dat het via Nederland hoefde te lopen. Omdat Bonaire deel uitmaakt van Nederland en dat land een van de oprichters is van de Verenigde Naties en van UNESCO, en het land ook de ICH Conventie van 2003 tekende, heeft Bonaire Nederland wel als State Party.  

De ngo’s kwamen voor een accreditatie in aanmerking nadat ze aan alle vereisten hadden voldaan. In december van vorig jaar is er tijdens de 14e sessie van de consultatieve commissie in Colombia hierover gestemd. Nederland heeft in Colombia in het voordeel van Bonaire gestemd. 

Op 10-10-10 kwam Bonaire, nadat het 25 jaar deel uitmaakte van het Secretariaat van Unesco Antillen, te vallen onder het Secretariaat UNESCO Nederland. Dit betekende dat Bonaire, omdat Nederland een van de leden en mede oprichters van UNESCO was, niet meer in aanmerking kwam voor fondsen voor projecten, en nu in groep I (Europa) en niet in groep III (Latijns Amerika en het Caribisch gebied) belandde.

In 2015 werd de groep ‘Werkgroep UNESCO Bonaire’ opgericht, erkend door de Bonairiaanse overheid en de Secretaris Generaal in Nederland, om te werken, advies uit te brengen over alle terreinen van de UNESCO op Bonaire.

Rocargo

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo