Nieuws van Bonaire

Controles in de Horeca

Kralendijk – In de avonduren op vrijdag 4 september, hebben verschillende samenwerkende overheidsinstanties multidisciplinaire controles uitgevoerd bij twee uitgaansgelegenheden. Alle instanties hebben vanuit hun eigen bevoegdheden controles uitgevoerd en waar nodig elkaar ondersteund. 

Door de Douane werden controles uitgevoerd op de juiste procedures m.b.t. de accijnsgoederen. Namens de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) werd het bezoek afgelegd in verband met het vaststellen van de identiteit van het aantal in de onderneming kennelijk in loondienst werkzame personen. 

1200

Ook werd gecontroleerd of er aan de werkgeversverplichtingen was voldaan. Door de Arbeidsinspectie werd toezicht gehouden op  de naleving van de wetten waarvoor de Arbeidsinspectie is aangewezen.

Namens het Openbaar Lichaam Bonaire werd door Directie Toezicht & Handhaving (DTH) gecontroleerd op de naleving van de regelgeving rondom de Drank- en horeca verordening.

Door KPCN werden controles uitgevoerd ter voorkoming en tegengaan van uitbuiting, mensenhandel en mensensmokkel, exploitatie van (illegale) prostitutie en de controle van de identiteitspapieren van aanwezige personen.

De KMar heeft ondersteund bij de controle om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan, en dan met name ook om mensensmokkel en mensenhandel tegen te gaan. Ook was er speciale aandacht voor identiteitscontrole en mogelijk valse documenten.

De diensten hebben de volgende strafbare feiten geconstateerd:

  • In de gecontroleerde horecabedrijven zijn onhygiënische toestanden aangetroffen. DTH zal erop toezien dat deze situaties zo snel mogelijk door de uitbaters zullen worden verholpen.
  • Tijdens de controles werden er door de Arbeidsinspectie overtredingen van de Wet arbeidsvreemdelingen BES en Arbeidswet 2000 BES geconstateerd. 

Lees ook:

Deel dit artikel