Nieuws van Bonaire

Handhaving ILT bij BOPEC

Kralendijk – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een last onder bestuursdwang (LOB) op bij olieterminal BOPEC op Bonaire. 

Een aantal tanks en leidingen van het bedrijf moet op korte termijn worden leeg gemaakt omdat de kans op lekkage toeneemt. BOPEC blijkt niet in staat om de aanwezige veiligheidsrisico’s weg te nemen. De ILT vindt dit onacceptabel en neemt nu zelf de benodigde maatregelen om de risico’s voor mens en milieu weg te nemen. De kosten worden later op BOPEC verhaald.

Tijdens inspecties eind 2019 van de ILT, Rijkswaterstaat, Inspectie SZW en de brandweer is vastgesteld dat alle benodigde verbeterprojecten van de afgelopen jaren door een gebrek aan geld bij het Venezolaanse moederbedrijf zijn stilgevallen. In april 2020 zouden vervolginspecties plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus moesten deze inspecties worden geannuleerd. 

De situatie bij het bedrijf is ondertussen verder verslechterd. Er zijn nog 5 tanks gevuld met stookolie, maar vanwege de slechte staat van de steigers kunnen schepen de olie niet laden of lossen bij BOPEC. Het bedrijf meldde eind juli dat het drijvende dak van de grootste tank lek is. Daardoor kan het dak bij hevige regenval vollopen met regenwater en zinken. Een zinkend dak kan grote schade toebrengen aan de tankwand waardoor de inhoud naar buiten kan stromen.

De ILT vindt dat deze tank en vier andere tanks zo snel als mogelijk leeg gepompt moeten worden. Daarvoor moeten eerst twee lege maar al eerder gerenoveerde tanks worden gekeurd en getest. Met inzetten van bestuursdwang neemt de ILT het heft in eigen hand en zal het opdracht geven voor het keuren en testen van de gerenoveerde tanks én overpompen van de olie. De benodigde acties worden vooraf doorgesproken met BOPEC om zoveel mogelijk gebruik te maken hun kennis en ervaring.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo