Nieuws van Bonaire

Samenwerking zorgt voor gericht onderwijs

Samenwerking zorgt voor gericht onderwijs

Hoe samenwerking op Bonaire voor kwalitatieve leer- en werkgelegenheid zorgt

“Ik wil later een computer ingenieur worden. Dat lijkt mij echt gaaf”, vertelt een tweedejaars mavoleerling aan een Bonairiaanse televisiezender. Vanaf augustus 2020 is dit ook mogelijk bij MBO Bonaire. Hét onderwijsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs dat deel uitmaakt van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) in Caribisch Nederland. “Als partijen samenwerken is het succes ontzettend groot”, volgens Liset de Keijzer, unitdirecteur van MBO Bonaire. Ze doelt op de uiteindelijke realisatie van twee nieuwe en kwalitatieve informatie- en computertechnologie (ICT) opleidingen op Bonaire.

Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) organiseert op Bonaire de zogeheten benchmarkt bijeenkomsten waarbij onderwijs en bedrijfsleven regelmatig bij elkaar komen. ROA CN adviseert onder meer de minister in Den Haag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de doelmatigheid van mbo-opleidingen op de BES-eilanden. Uit onderzoek van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in 2019 bleek dat er gebrek aan goed opgeleide lokale informatie- en computertechnologie (ICT) mensen zijn –ook bekend als informatietechnologie (IT)- voor nu en in de toekomst. De behoefte hieraan is groot bij de lokale en nationale overheden, het ziekenhuis, banken en bij andere bedrijven. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kwam daarom de opdracht om zo snel mogelijk op Bonaire met nieuwe ICT-opleidingen te komen. 

Voorloper

“We hebben vanaf het begin contact gelegd met ROC Mondriaan, een gerenommeerde MBO opleider in Den Haag. Zij hebben hun onderwijs- en examenregelingen ter beschikking gesteld en onze nieuwe teamleider ICT heeft samen met een ervaren docent en onderwijsontwikkelaar vanuit ROC Mondriaan een op Bonaire toegespitste opleiding gemaakt. Het gaat om zeer up to date en vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen in de IT sector”, legt De Keijzer uit. 

MBO Bonaire: een regionaal opleidingencentrum in de Cariben

Aan de belangstelling voor de twee nieuwe ICT-opleidingen: Allround medewerker IT Systems & Devices en Expert IT Systems & Devices, ligt het niet. Deze opleidingen, die zowel de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als de beroepsopleidende leerweg (BOL) bieden, kregen tijdens de participatie van MBO Bonaire aan de Studie- en beroepenmarkten vorig jaar op Bonaire en Curaçao veel belangstelling. “De mogelijkheden om het grootste deel van de opleiding op school te zijn en stage te lopen (BOL) of een combinatie van werken bij een erkend leerbedrijf en leren (BBL), spraken de bezoekers ook aan”, schetst De Keijzer. De IT-wereld is dynamisch en dus verandert telkens en snel. MBO Bonaire heeft deze trends in haar ICT-pakket meegenomen dat evenzo in trek is in de streek. De unitdirecteur van MBO Bonaire is uitgenodigd door de onderwijsminister van Aruba, Armando Rudolfo (Rudy) Lampe, om te praten over de mogelijkheden voor studenten uit Aruba om op Bonaire hun IT-opleiding te volgen. 

Vruchtbare gesprekken over huisvesting voor de opleiding en mogelijkheden voor een studentencampus hebben al plaatsgevonden met onderwijsgedeputeerde Nina den Heyer en economiegedeputeerde Elvis Tjin A Sjoe van het Openbaar Lichaam Bonaire. Dit is in verband met studenten in de regio die voor deze opleidingen zouden kunnen kiezen. Bovendien komen de laatste jaren relatief veel studenten uit Sint Eustatius, Saba en Curaçao bij MBO Bonaire studeren. De band (Caribisch Nederland) en unicum van onderwijsaanbod in de regio (sector media en Sport & Bewegen) spelen onder andere een rol hierin. 

Win-winmaatschap

Medewerkers van ROC Mondriaan zullen op afstand lessen geven aan studenten van Bonaire en zullen gastdocenten van de RCN begeleiden. De traditionele lessen worden afgewisseld met innovatief onderwijs door docenten van het ROC Mondriaan. Door de samenwerking met wereldwijd marktleider op het gebied van onder meer netwerkoplossingen voor internet, Cisco, kunnen lessen veilig en dynamisch vanuit Nederland plaatsvinden. Te denken valt Telepresence syteems waarbij lessen tussen Bonaire en Nederland met een levensechte geluidskwaliteit en met bijna levensgrote videobeelden tot stand komen. Volgens De Keijzer: “Cisco vindt deze samenwerking op Bonaire zo bijzonder dat het bedrijf het Cisco-lesprogramma gaat sponsoren.” Ook is de unitdirecteur van het Bonairiaanse middelbaar beroepsonderwijs erg blij en dankbaar met de nauwe coöperatie van de lokale bedrijven en instellingen. “Zij bieden onze deelnemers de mogelijkheid om de arbeidsmarkt als mbo werknemer in spe te ervaren. Maar investeren ook door onder meer workshops te volgen via ROA CN om een erkend leerbedrijf te worden of blijven. Hierdoor is hun personeel competent om onze studenten te begeleiden (leermeester).”     

Krea bo futuro

Die ene enthousiaste tweedejaars mavoleerling van het Tv-interview die later een computer ingenieur wil worden, moet nog twee schooljaren zijn best blijven doen. Dan met zijn mavodiploma op zak, mag hij zijn toekomst als ICT-student starten bij MBO Bonaire. Maar belangstellenden met op zak; een mavo-diploma, vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB), overgangsbewijs naar havo of vwo leerjaar 4, mbo-diploma (niveau 2), kunnen zich vandaag al aanmelden. 

Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo