Nieuws van Bonaire

OFAC verlengt tijdelijk licenties voor brandstof Bonaire

OFAC verlengt tijdelijk licenties voor brandstof Bonaire

Onder leiding van Gezaghebber Edison Rijna werkt de stuurgroep Brandstoffen aan maatregelen die ervoor zorgen dat Bonaire hoe dan ook verzekerd is én blijft van water en stroom.

De gezaghebber stelt het volgende“ Van uitval van stroom en water is geen sprake, maar in een transitie periode om te komen tot een nieuwe veilige en duurzame opslagterminals om Bonaire in de komende jaren te voorzien van de nodige brandstoffen zijn tussenoplossingen nodig. Dat is onze taak en daar werken wij is samenwerking met het Rijk aan.”

Curoil en Contour Global hebben van OFAC (Office of Foreign Assets Control) toestemming gekregen om de laatste bruikbare zware stookolie (HFO) afkomstig van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA te gebruiken voor de productie van stroom en water.

De toestemming maakt het mogelijk de huidige bruikbare voorraad op te maken. Direct hierna wordt diesel gebruikt om elektriciteit te produceren. Zonder een OFAC licentie kan de brandstofleverancier Curoil en elektriciteitscentrale Contour Global deze zware stookolie voor Bonaire niet aankopen en gebruiken voor de productie van stroom.

De stuurgroep heeft in samenwerking met betrokken bedrijven een aantal noodmaatregelen voorbereid, waardoor de levering van stroom en drinkwater op Bonaire veilig is gesteld. Deze voorbereidingen gaan gewoon door en worden ingezet zodra het aanwezige bruikbare voorraad van zware stookolie op is.

Oplossing korte termijn: diesel gebruiken om elektriciteit te produceren

Rocargo

Het coronavirus vertraagt de aanvoer van de nodige materialen om de noodvoorziening bij BIA klaar te maken voor gebruik. Contour Global gaat zodra de laatste bruikbare zware stookolie bij Bopec op is, diesel gebruiken om elektriciteit te produceren. Dit is de noodmaatregel voor de korte termijn en wordt ingezet zodra en zolang dat nodig is. De diesel wordt aangevoerd via schepen richting Curoil in Hato. Curoil slaat de diesel op in tanks en rijdt twee keer per dag met een tankauto vol diesel naar Contour Global.

Oplossing middellange termijn: noodvoorziening airport

Tot voor kort werd de zware stookolie die als brandstof wordt gebruikt voor het maken van drinkwater en stroom, aangekocht bij PdVSA en opgeslagen bij Bopec, een dochterbedrijf van PdVSA. Zonder een OFAC licentie is het onmogelijk om via de actuele aankoop en aanvoerroute Bonaire te voorzien van HFO. Daarom wordt er in opdracht van de stuurgroep Brandstoffen, een noodvoorziening gebouwd op het terrein van de airport (BIA). Deze wordt verbonden met een transportleiding naar de airport pier. Bij de pier worden een ponton  aangelegd, waar de niet uit Venezuela afkomstige stookolie wordt opgeslagen. De stookolie wordt vanaf het moment dat deze maatregel ingezet wordt vijf dagen per week (buiten spitstijden en niet in ochtend- en avonduren) met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire gebracht. Curoil is gevraagd om de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Aan deze maatregel wordt gewerkt zodat het zo snel als mogelijk klaar is voor gebruik.

Beide noodmaatregelen worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Structurele oplossing: twee nieuwe opslagterminals op Bonaire

Bovenstaande noodmaatregelen zijn allemaal van tijdelijke aard en hebben alleen betrekking tot de zware stookolie. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij twee nieuwe opslagterminals op Bonaire worden gebouwd voor alle type brandstoffen die gebruikt worden op Bonaire.

Hiermee wordt zowel de drinkwater- en stroomvoorziening gewaarborgd, maar ook ervoor gezorgd dat opslag op een veilig en duurzaam manier gebeurd. Dit doet de stuurgroep Brandstoffen, samen met de Taskforce Brandstoffen onder voorzitterschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Taskforce Brandstoffen is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de stroom- en drinkwatervoorziening op Bonaire vindt u hier

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo