Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna bij burgemeesterconferentie

Gezaghebber Rijna | Foto OLB

Den Haag – Gezaghebber Edison Rijna heeft in Nederland deelgenomen aan de zogeheten burgemeestersconferentie. Op verzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (waarvan oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies voorzitter is) nam Rijna op een van de conferentiedagen de zogeheten tafelrede voor zijn rekening. De gezaghebber vertelde zijn gehoor over de bijzondere positie die Bonaire sinds 2010 als openbaar lichaam in het Nederlandse staatsbestel inneemt. 

,,In veel opzichten lijkt Bonaire, net als onze zustereilanden Sint Eustatius en Saba waarmee wij Caribisch Nederland vormen, op gemeenten in Nederland. Tegelijkertijd zijn de verschillen groot. Naar mijn persoonlijke mening op sommige terreinen té groot”, aldus Rijna die in dat verband wees op de toezegging dat de voorzieningen op een binnen Nederland aanvaardbaar niveau zouden worden gebracht. ,,Qua onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid is die belofte ingelost, op andere terreinen – zoals armoedebestrijding, infrastructuur en economische ontwikkeling – is er voor de betrokken ministeries nog veel werk te verrichten.” 

De gezaghebber greep de gelegenheid aan om een hardnekkig misverstand weg te nemen: ,,Regelmatig lees en hoor ik – ook van mensen die beter zouden moeten weten – dat er bakken met geld naar de eilanden gaan. Ja, het is waar dat wij via het BES-fonds en doeluitkeringen net als gemeenten een financiële bijdrage van het rijk ontvangen. Maar wat er nooit bij wordt gezegd is dat onze 21.000 burgers samen met het kleine bedrijfsleven dat wij hebben jaarlijks ruim 140 miljoen euro via belastingen en premies aan de staatskas bijdragen.” 

Rijna prees de samenwerking met gemeenten waarmee wordt ‘getwind’ en sprak de ten overstaan van de burgemeesters de hoop uit dat meer gemeenten bereid zijn hun kennis en ervaring met Bonaire te delen. Ook deed hij de organisatie (met een knipoog) de suggestie een volgende burgemeestersconferentie op een locatie te houden waar een beter klimaat heerst.

Deel dit artikel