Nieuws van Bonaire

Benedenwinds werkbezoek van minister Knops

Kralendijk – Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt van 12 tot 16 januari a.s. de benedenwindse eilanden. Het betreft een regulier werkbezoek, waarbij de drie eilanden worden aangedaan.

De reis begint met een bezoek aan Aruba. Naast gesprekken met de Gouverneur en de Minister-President, laat hij zich daar informeren over de monumentenzorg en de werkzaamheden van Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (opvang kwetsbare vrouwen) en het Instituto Medical San Nicolas (nieuw medisch centrum). 

Op de tweede dag wordt Bonaire bezocht. Daar worden gesprekken gevoerd met het bestuurscollege en de eilandsraad. Daarnaast zal de minister aanwezig zijn bij de oplevering van de eerste uit een serie van vijfhonderd sociale huurwoningen.

Woensdag en donderdag bezoek hij Curaçao, dat naast gesprekken met de Gouverneur en de Minister-President, in het teken staat van het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO). Bij dit overleg worden door de Ministers van Justitie van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten diverse onderwerpen op het gebied van veiligheid voor zowel de bovenwindse- als de benedenwindse eilanden besproken.  

Deel dit artikel