Milieu

BC: ‘Tene Boneiru Limpi’ nieuw leven inblazen

Het bestuurscollege wil Tene Boneiru Limpi nieuw leven inblazen en het eiland weer schoon krijgen.

Kralendijk- Het bestuurscollege is doordrongen van het feit dat de vervuiling van het eiland een probleem is. Daarom wil zij, behalve extra inspanningen via overheidsbedrijf Selibon, ook de Tene Boneiru Limpi beweging nieuw leven inblazen.

Zoals Bonaire.Nu recent memoreerde was de Tene Boneiru Limpi beweging in de jaren negentig van de vorige eeuw erg actief met het promoten van een schoon en opgeruimd eiland. De afgelopen jaren verwaterde de campagne echter, terwijl de illegale vuilstort en zwerfvuil langs te kant van de weg hand over hand toenemen.

Tijdens een persconferentie die gisterenmiddag werd gehouden, ging gedeputeerde James Kroon in op de zorgen die er zijn als het gaat om de schoonheid van het eiland. “We zien positieve ontwikkelingen bij Selibon, die instrumenteel zijn in het streven naar een schoon eiland. Er moet echter meer gebeuren. Daarom wil dit BC de Tene Boneiru Limpi beweging nieuw leven inblazen. We moeten burgers er weer van doordringen dat het streven naar een schoon eiland een belangrijk goed is”.

De gedeputeerde gaf aan dat het niet zal blijven bij voorlichtingscampagnes alleen, doch dat ook actief gewerkt zal moeten worden aan het opruimen van vuilnis dat op verschillende plaatsen op het eiland wordt gedumpt.

“We moeten er voor zorgen dat Bonaire weer net zo schoon wordt, als het in het verleden altijd was”, aldus Kroon.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo