Nieuws van Bonaire

Cft complimenteert Bestuurscollege Bonaire met daadkrachtige aanpak

Na jaren mopperen is het Cft tevreden over het bestuur van Bonaire (Foto Cft)

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Kralendijk – Het College financieel toezicht (Cft) heeft zich n.a.v. van zijn tweedaagse bezoek aan Bonaire lovend uitgelaten over het optreden van het nieuwe Bestuurscollege.

,,Het Cft heeft het Bestuurscollege gecomplimenteerd met de daadkrachtige aanpak bij de oplevering van de jaarstukken 2018. Het Cft heeft het Bestuurscollege ook gecomplimenteerd met de verbeteringen in de begrotings- en verantwoordingscyclus. Zo is de eerste kwartaalrapportage 2019 met bijbehorende begrotingswijziging tijdig ingediend en is de jaarrekening 2018 opgesteld, door de accountant gecontroleerd en aan de eilandsraad aangeboden”, aldus het Cft in een persbericht.

,,De verwachting is dan ook dat de door de eilandsraad vastgestelde jaarrekening 2018 tijdig, voor 15 juli, zal worden ingediend bij het Cft. Een duidelijke verbetering, na twee opeenvolgende jaren waarin de jaarrekening met forse vertraging was ingediend. Het Cft heeft wel wederom aandacht gevraagd voor het realistisch begroten van de belastingopbrengsten en de personeelslasten.” Het Cft heeft het Bestuurscollege en de eilandsraad opgeroepen om deze bestuursperiode de noodzakelijke verbeteringen op diverse beleidsterreinen te realiseren. ,,De start is goed: met het bestuursakkoord wordt door Nederland aanvullende ondersteuning beschikbaar gesteld en daarnaast kan Bonaire het overschot van 2018 aanwenden.”

De uitvoering van het bestuursakkoord bevindt zich in de eerste fase. De uitvoeringskracht wordt versterkt, onder meer door de inzet van technische assistentie bij het financieel beheer en bij een verbeterplan voor de ambtelijke organisatie. Het Bestuurscollege heeft een concept-verbeterplan voor het financieel beheer gepresenteerd aan het Cft dat in augustus gereed dient te zijn. ,,Het Cft heeft hiervoor zijn waardering uitgesproken en aanbevelingen gedaan. De komende periode zal Bonaire het verbeterplan verder aanscherpen, zodat dit uiteindelijk leidt tot de goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021.”

Tijdens het bezoek van het Cft is gesproken met de gezaghebber, het Bestuurscollege, de eilandsraad, de waarnemend gezaghebber en de programmamanager van het bestuursakkoord. Tevens zijn met Bonaire International Airport N.V., Bonaire Holding Maatschappij N.V. en Tourism Corporation Bonaire N.V. gesprekken gevoerd waarbij onder meer aandacht is gevraagd voor de verbetering van de corporate governance, waaronder tijdigheid van jaarrekeningen en de volledige bemensing van de besturen en raden van commissarissen.

Deel dit artikel