Nieuws van Bonaire

Nieuw BC wil voortvarendheid van Nederland

De gedeputeerden van het nieuwe Bestuurscollege hebben op de trap bij het BC een foto genomen samen met onder andere de Nederlandse bewindslieden. Op de voorste rij is van links naar rechts te zien:  staatsecretaris Raymond Knops, minister Kajsa Ollongren, gezaghebber Edison Rijna en Eilandsecretaris Nerry Gonzalez. Op de tweede rij is v.l.n.r. te zien: Silvana Janga-Serfilia, directeur Samenleving en Zorg, gedeputeerde  Nina den Heyer (MPB), gedeputeerde James Kroon (UPB). Op de derde rij v.l.n.r: Jair Tromp, directeur Toezicht en Handhaving,  Etienne van der Horst, directeur Ruimte en Ontwikkeling.  Op de vierde rij zijn Bert te Hennepe, kabinet van de gezaghebber en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe (MPB) te zien.   

Kralendijk – Bonaire hoopt dat staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties, als het om de toekomst van het eiland gaat, net zo voortvarend te werk gaat als een van zijn voorgangers Bijleveld. Dat zei de pas benoemde gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe (MPB) die in de nieuwe bestuursperiode verantwoordelijk is voor de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning.

Afgelopen dinsdag heeft het nieuw aangetreden Bestuurscollege van de gedeputeerden Tjin Asjoe, Nina den Heyer (MPB) verantwoordelijk voor de directie Samenleving en Zorg en Kroon (UPB) belast met de directie Ruimte en Ontwikkeling, kennis gemaakt met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK, en staatssecretaris Raymond Knops van BZK kennis gemaakt.

Tijdens een informele bijeenkomst met de Nederlandse bewindslieden hebben de nieuwe bestuurders kort het woord gevoerd. Tjin Asjoe was vóór 10-10-10 minister van Economische Zaken en Arbeid en heeft toen meegemaakt hoe Bijleveld slagvaardig te werk ging bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Gedeputeerde Nina den Heyer verklaarde uit te kijken naar een prettige samenwerking met het kabinet Rutte.  Eigenlijk had Den Heyer gehoopt dat toen het kabinet Rutte aantrad, ze toen al gedeputeerde was. Voor gedeputeerde Kroon is het belangrijk om zo snel mogelijk werk te maken van de verbetering van de wegen op Bonaire, zo zei de bewindsman.   

In een korte toespraak zei gezaghebber Edison Rijna hoge verwachtingen te hebben van het nieuwe college. Rijna sprak de hoop uit dat het algemeen belang van Bonaire  voorop wordt gesteld. Eilandsecretaris Nerry Gonzalez zei trots te zijn op het Bestuursakkoord, dat woord heeft overigens de afgelopen maanden de status gekregen van het meest gebruikte woord, zo zei ze. Bonaire ligt redelijk op schema met het akkoord. Een van de mijlpalen is de sinds 1 maart ingevoerde procedure waarbij verzoeken van burgers aan de overheid binnen een termijn van zes weken worden afgehandeld. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid, zo legde ze uit. Bewindsvrouw Ollongren sprak de hoop uit dat er met het nieuwe college betere tijden voor Bonaire aanbreken. Zij benadrukte het belang van samenwerken en het halen van doelen die samen worden gesteld. Ollongren kreeg uit handen van gezaghebber Rijna een cadeau om in Nederland te gebruiken. De portefeuilles van de gedeputeerden worden nog officieel verdeeld.

 

1200

Minister Kajsa Ollongren kreeg uit handen van de gezaghebber een cadeau voor haar huis in Nederland

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo