Nieuws van Bonaire

Sint Eustatius wacht na een jaar onder Haags bestuur op zichtbare resultaten

Regeringscommissarissen Mike Franco en Mervyn Stegers werden precies een jaar geleden door staatssecretaris Raymond Knops geïnstalleerd | Foto BZK

 

Door René Zwart

Den Haag – Het is vandaag precies een jaar geleden dat op Sint Eustatius het Bestuurscollege – inclusief gezaghebber – en de Eilandsraad plaatsmaakten voor de door Den Haag benoemde regeringscommissarissen Mike Franco en Mervijn Stegers.

Van het ‘orde op zaken stellen’ hebben de eilandbewoners nog niet veel gemerkt. Veel tijd is er gaan zitten in het in kaart brengen van de problemen en het bedenken van de juiste aanpak. Daarnaast, zo gaf staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties eerder al toe, is de ‘Haagse bureaucratie’ een vertragende factor. De vorderingen die er al wel gemaakt zijn onttrekken zich aan het zicht van het publiek: het bouwen van een deugdelijke financiële administratie en het trainen van ambtenaren.

Intussen zijn tal van projecten zo ver voorbereid dat ze op het punt van uitvoering staan of kunnen worden aanbesteed. Uitzicht op herstel van de lokale democratie is er nog niet. Knops heeft aangekondigd in september te willen bekijken of de overheidsorganisatie voldoende professioneel en weerbaar is en het systeem van ‘checks and balances’ functioneert om ‘verantwoord’ eilandsraadsverkiezingen uit te schrijven. De bewindsman zal voor het zomerreces een volgende voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer sturen.

Aanleiding voor het ingrijpen op Sint Eustatius was het rapport ‘Nabijheid of distantie, een wereld van verschil’ met als ondertitel ‘Sint Eustatius, altijd al een stiefkind geweest’ van de commissie Franssen/Refunjol. Wie het rapport nog eens wil teruglezen klikt hier.

Deel dit artikel