Nieuws van Bonaire

Lokale productie groente fruit en vlees verhogen

groenteteelt op Bonaire

Het Bestuurscollege wil in de nabije toekomst 25% van de vraag naar groente, fruit en geitenvlees lokaal produceren. Bonaire wordt dan minder afhankelijk van dure import.

Kralendijk –  Dit streven is in het bestuursakkoord opgenomen en er zijn goede afspraken gemaakt over de uitvoering van de plannen. Het beleid is gericht op de productie van gezonde voeding waarbij Bonairianen tegelijkertijd aan werk worden geholpen.

De landbouw is een prioriteit voor het Bestuurscollege. De dienst Landbouw Veeteelt en Visserij, LVV, geeft voorlichting over deze drie sectoren en beheert de plantsoenen op het eiland. LVV is ook verantwoordelijk voor het keuren van vlees, vis en andere dierlijke producten en beheert het slachthuis.  Voor de verhoging van de productie van lokaal geitenvlees is een goed functionerend slachthuis nodig. Het slachthuis moet aan de normen voor volksgezondheid en de normen voor dierenwelzijn voldoen.

Om de beleidsplannen van het Bestuurscollege te realiseren is het nodig om de LVV om te vormen tot een expertisecentrum en een proeftuin aan te leggen voor de land- en tuinbouw. Het idee is om ondernemers  te stimuleren en te ondersteunen om in deze projecten te investeren. De gronden die in het bezit zijn van het OLB worden ontwikkeld voor de verbouw van voedsel.

De reorganisatie van LVV begint in het eerste kwartaal van 2019. Het kabinet Rutte stelt circa  1,6 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van het slachthuis en de professionalisering van de geitenhouderij.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo