Nieuws van Bonaire

Projecten natuurgelden in slotfase

Kralendijk, 23 oktober 2018.  Twee projecten die in het kader van de Regeling bijzondere uitkering natuur worden uitgevoerd verkeren in de slotfase. Dit betekent dat de betreffende projectleiders een eindrapport en een financiële eindverantwoording opstellen. Zowel het openbaar lichaam Bonaire als het Rijk toetsen deze eindrapportages. Het gaat om de projecten: Koraalrestauratie en Duurzame landbouw en Plattelandontwikkeling.

Het project Duurzame landbouw en Plattelandontwikkeling (POP) heeft een basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de zelfvoorziening op basis van de Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire 2012 – 2027. De voorlichtingscampagne ‘Nos ta biba di naturalesa’ besteedt door middel van onder meer berichten op Facebook, de website www.bibadinaturalesa.com en een televisieserie geregeld aandacht aan dit project en de andere projecten. In aflevering elf van deze televisieserie staat de duurzame geitenhouderij centraal. Deze aflevering is vanaf dinsdag 23 oktober te zien via de televisiezender B-onair en de genoemde website. In het slot van deze aflevering vertelt de projectleider dat het verbouwen van veevoer voor geiten voorlopig stopt omdat geen landbouwgronden beschikbaar zijn gesteld. De evaluatie van het project Duurzame landbouw en Plattelandontwikkeling is echter mede bepalend voor de verdeling van de LVV-gronden door het openbaar lichaam Bonaire.

Het Rijk heeft op basis van de Regeling bijzondere uitkering natuur, beter bekend als de natuurgelden, eenmalig voor Bonaire voor een periode van vijf jaar ruim vijf miljoen dollar beschikbaar gesteld. Het gaat om ruim tien projecten die zich richten op het behoud van koraal; het duurzaam gebruik van natuur, of de synergie bij het duurzaam gebruik van natuur in combinatie met landbouw en toerisme. Deze projecten zijn in 2014 ter hand genomen. Twee projecten, te weten: Koraalrestauratie en Duurzame landbouw en Plattelandontwikkeling worden dit jaar afgesloten. De overige projecten zullen volgend jaar worden afgesloten.

Deel dit artikel