Nieuws van Bonaire

Bonaire voldoet niet aan subsidievoorwaarde EU

Bonaire voldoet niet aan subsidievoorwaarde EU

Bonaire beschikt over de duurste afvalwaterzuivering van de wereld.

Door René Zwart©

Den Haag/Brussel – Bonaire blijkt nog altijd niet te hebben voldaan aan de voorwaarde waaronder het eiland circa 20 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie is verleend voor de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en rioleringssysteem.

De bijdrage uit Brussel werd in 2010 toegekend onder de voorwaarde dat het eiland een afvalwaterheffing zou invoeren en daarnaast gezuiverd afvalwater zou gaan verkopen voor de irrigatie van (hotel)tuinen en landbouwgewassen. Acht jaar na dato is de toezegging een afvalwaterheffing in te voeren nog altijd niet ingelost. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat weten hierover ‘in gesprek te zijn’ met het Bestuurscollege.

Rocargo

De totale kosten van het project (34,5 miljoen euro) zijn vanaf het begin onderwerp van kritiek geweest. Volgens het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft heeft Bonaire de duurste waterzuivering ter wereld. Het project is ook onderwerp van onderzoek geweest door het antifraudebureau van de Europese Unie nadat er signalen waren van corruptie bij de uitvoering.

Uitgangspunt bij de start was een kostendekkende exploitatie. Daarvan is, mede door het uitblijven van een afvalwaterheffing, vooralsnog geen sprake. Reden waarom het ministerie van I&W jaarlijks financieel moet bijspringen en de minister het Bestuurscollege probeert te bewegen alsnog werk te maken van de heffing.

Over het effect van de afvalwaterzuivering is Van Nieuwenhuizen tevreden, zo blijkt uit haar brief aan Eerste en Tweede Kamer: ,,Jaarlijks bezoeken tienduizenden toeristen Bonaire vanwege de mooie koraalriffen en zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het eiland. Deze toeristen zorgen in combinatie met de groeiende bevolking van Bonaire voor een toenemende hoeveelheid afvalwater die jaar na jaar ongezuiverd op zee werd geloosd. Hierdoor is het koraal kwantitatief en kwalitatief sterk achteruitgegaan. Sinds medio 2014 wordt het afvalwater gezuiverd waarmee de lozing van ongezuiverd afvalwater in zee sterk is afgenomen en het koraal zich kan herstellen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo