Nieuws van Bonaire

Ministerie: Reparatie van elektriciteitswet kost 2 jaar

Ministerie: Reparatie van elektriciteitswet kost 2 jaar

Door René Zwart©

Den Haag – De reparatie van de onder vuur liggende Wet elektriciteit en drinkwater BES kan twee jaar of langer in beslag nemen. Dat laat de woordvoerder van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten ter toelichting op de bereidheid van de bewindsman de wet te ontdoen van onbedoelde effecten. Voor kleinverbruikers dreigt de stroomrekening door het per 1 april ingevoerde nieuwe tariefstelsel met tientallen procenten te stijgen.

,,Het is belangrijk om het voorstel voor de aanpassing van de wet in goed overleg met Bonaire, Sint Eustatius en Saba op te stellen. Hierna wordt het wetsvoorstel aan de Tweede en Eerste Kamer verzonden. Zo’n procedure kan twee of meer jaar duren”, aldus de zegsman. ,,Een alternatief is eerst een kleine spoedige wijziging en daarna een uitgebreider wetsvoorstel.”

Dat Wiebes na zijn aanvankelijke weigering alsnog bereid is de wet aan te passen moet volgens zijn woordvoerder worden opgevat als ,,een tegemoetkoming aan de breed gedragen maatschappelijke wens om niet de tarieven op onderliggende kosten te baseren, maar ook andere overwegingen mee te laten wegen. Concreet: het wordt mogelijk dat grotere klanten meer betalen dan op grond van de voor hun gemaakte kosten en kleinere klanten minder.”

Overigens kan WEB vooruitlopend op de reparatie van de wet het negatieve effect van het nieuwe tariefstelsel per direct dempen door de van het ministerie verkregen subsidie van 2,34 miljoen dollar uitsluitend toe te delen aan huishoudens met een kleine aansluiting. Nu laat WEB grootverbruikers waaronder bedrijven, hotels en overheidsdiensten meeprofiteren van de rijksbijdrage.

Deel dit artikelRocargo