Bonaire

Jongeren krijgen informatie over referendum

Kralendijk – In het kader van studie en beroep organiseert de Liseo Boneriano al jaren een projectdag. In verband hiermee hebben 10 leerlingen van de Liseo Boneriano de Directie Samenleving en Zorg bezocht en daar van Christopher Frans, beleidsadviseur, informatie gekregen over hoe de Directie functioneert.
Vrijdagochtend gingen de jongeren naar Pasanggrahan om daar aanwezig te zijn bij het vaststellen van de officiële uitslag van het referendum van afgelopen woensdag. Ook mochten ze getuige zijn van het ondertekenen van het bijbehorende procesverbaal door gezaghebber Edison en de commissie onder voorzitterschap van mw Irma de Graaf-Cicilia van Burgerzaken.
De jongeren kregen informatie van dhr Frans over alles wat er gebeurde in de Pasanggrahan-zaal, waar eilandsraadvergaderingen plaatsvinden en huwelijken voltrokken worden en die ook als hoofdstembureau dient wanneer er verkiezingen zijn op ons eiland. Van gezaghebber Edison Rijna kregen de jonge studenten uitleg over het referendum en het belang van het gebruik maken van je stemrecht. De Liseo Boneriano-leerlingen waren zeer te spreken over de informatie die ze van gezaghebber Rijna en Christopher Frans hebben gekregen.
Deel dit artikel