Bonaire

Kamervragen VVD over LVV-budget

Kamervragen VVD  over LVV-budget

Tweede Kamerlid André Bosman | Foto VVD

Den Haag – Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) wil meer weten over de besteding van het budget dat het Bestuurscollege heeft gereserveerd voor het stimuleren van landbouw, veeteelt en visserij. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanleiding is de begroting 2017 waarin een bedrag van bijna 1 miljoen dollar is uitgetrokken ter ondersteuning en versterking van deze sector. ,,Wat is het effect van deze 1 miljoen per jaar op de verbetering van de landbouw op Bonaire? Welke ontwikkeling is er geweest van de Landbouw sinds 10-10-2010? Wat is de meeropbrengst van de landbouw geweest in de afgelopen 7 jaar? Kunt u een weergave van de opbrengst per jaar geven?” aldus Bosman.

Een klein deel van het budget is bestemd voor concrete doelen: 10.000 dollar voor onderhoud van machines en 50.000 dollar voor onderhoud aan putten, dammen en waterbakken. Het VVD-Kamerlid wil van Knops horen of deze bedragen daadwerkelijk aan deze doelen zijn besteed. Tenslotte wil hij dat de bewindsman een lijst verstrekt van andere partijen die betrokken zijn bij landbouwprojecten op Bonaire.

Deel dit artikel