Bonaire

Huiszoeking vandaag in zaak “Caldera”

Op 9 januari 2018 is op Bonaire door een opsporingsteam bestaande uit het Recherche Samenwerking Team (RST) en de Rijksrecherche, in samenwerking met de Douane BES een huiszoeking verricht in het onderzoek met de naam “Caldera”.

In het onderzoek “Caldera” wordt de verdenking onderzocht dat twee medewerkers van de Directie Ruimtelijke Ordening en Beheer (DROB) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie.

De huiszoeking vond plaats in een woning aan de Kaya Avelino Cecilia en in aanwezigheid van de Rechter-commissaris (RC) en de Officier van Justitie (OvJ).

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoeksteam zal de komende tijd alle resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd evalueren en de verdachten in een later stadium verhoren.

De verdenking in dit onderzoek ziet op gedragingen die in relatie staan met werkzaamheden die zijn verricht binnen DROB. DROB heeft een publieke functie en het onderzoeksteam sluit niet uit dat burgers in de contacten met DROB signalen hebben gezien van verdacht gedrag.

Deze signalen kunnen worden gemeld aan het onderzoeksteam “Caldera”: +599 7158614 of anoniem via telefoonnummer TCI: +5999 6985556.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo