Bonaire

Arbeidsinspectie licht Horeca voor over inspectieproject

De Arbeidsinspectie heeft op donderdag 26 october voorlichting gegeven aan horecabedrijven over het inspectieproject ‘Horeca 2017’. wat loopt van 1 november tot 1 mei 2018. Er waren meer dan 50 mensen op de bijeenkomst afgekomen.

De inleidingen werden verzorgd door sprekers van de Arbeidsinspectie, Sieverding Management & Consultancy en door de Brandweer. Inspecteur Darrel Frans beet het spits af hij legde uit waarom aandacht voor veiligheid en gezondheid op de werkplek ook in de horeca nodig is. Onder andere werd ingegaan op de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Het gaat dan om chemicaliën die worden gebruikt bij het onderhoud van zwembaden en om  schoonmaakmiddelen en middelen voor het onderhoud van gebouwen en machines, zoals terpentine, oliën en verf.  Ook andere onderwerpen waarop de Arbeidsinspectie controleert zoals illegale arbeid en het minimumloon kwamen aan de orde.

Mevrouw Vronie Sieverding ging in op de lichamelijke belasting van werknemers die in de  restaurants en housekeeping van de horeca branch werken. Hoewel er nog geen wettelijke regels zijn voor het voorkomen en beperken van lichamelijke belasting is aandacht hiervoor toch dringend nodig. Veel werknemers hebben te kampen met klachten aan polsen, schouders, rug en knieën. Uit de presentatie van mevrouw Sieverding werd duidelijk dat deze klachten kunnen worden voorkomen door goede instructie en het gebruik van professioneel  schoonmaakmateriaal. Ook leidt het gebruik daarvan tot efficiencywinst waardoor de kosten kunnen worden beheerst.

Tot slot gaf het hoofd Preventie van het Brandweer Korps Caribisch Nederland de heer Franciscus Francees een inleiding over brandpreventie. In een duidelijke uiteenzetting werd stilgestaan bij waarom brandpreventie nodig is, welke technische en organisatorische maatregelen kunnen worden getroffen ter voorkoming van brand en hoe moet worden gehandeld bij een calamiteit. Er werd ingegaan op  wanneer welke brandblusmiddelen moeten worden gebruikt. Er werd vooral aangedrongen dat bij het begin van brand altijd eerst de Brandweer moet worden gealarmeerd.

Na elke presentatie werden er enkele stellingen gepresenteerd waar met behulp van een groen of rood kaartje kon worden gereageerd. Ook konden de deelnemers vragen stellen. Zo was het niet alleen luisteren maar was er ook sprake van een levendige interactie tussen de sprekers en de zaal. Al met al was het een geslaagde avond.

Ten behoeve van de voorlichting en instructie aan de werknemers door de werkgever heeft de Arbeidsinspectie een voorlichtingsbrochure gemaakt waarin de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn beschreven. Werkgevers kunnen deze brochures gratis afhalen bij de  receptie van Unit SZW.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo