Bonaire

Schorsing Eilandssecretaris leidt tot onrust in coalitie

Eilandssecretaris, Nereida Gonzalez, hier op een archieffoto met Gezaghebber Edison Rijna en zus Sharon Gonzales.

Eilandssecretaris, Nereida Gonzalez, hier op een archieffoto met Gezaghebber Edison Rijna en zus Sharon Gonzales.

Door Harald Linkels

Het besluit van het Bestuurscollege om eilandssecretaris Nereida (Nerry) Gonzales te schorsen heeft geleid tot spanningen binnen de coalitie van MPB, DP-raadslid Michael Pieters en het onafhankelijk raadslid Jeanounoushka (Nunu) Raphaela.

In een brief van heden, 24 juli 2017, aan waarnemend gezaghebber Evangelina Betancourt zegt Raphaela zich in het geheel niet te kunnen vinden in de door het Bestuurscollege genomen maatregel. Zij roept het BC dan ook dringend op haar besluit te heroverwegen.

“Men kan het eens of oneens zijn met de manier waarop de eilandssecretaris haar taken vervult, maar dat neemt niet weg dat zij met respect behandeld moet worden”, aldus Raphaela in haar schrijven.

Hoewel Raphaela zich nog niet terugtrekt uit de coalitie, zegt Raphaela wel dat de ontwikkelingen haar doen twijfelen of zij binnen de huidige coalitie wel op haar plaats is. Rapahela zegt dat zij binnen een termijn van 2 x 24 uur een definitief standpunt van het BC wil vernemen over de positie van de eilandssecretaris. Ook doet zij een beroep op de coalitie op korte termijn te vergaderen teneinde de ontstane situatie te bespreken.

Deel dit artikel