Onderwijs

Workshop Nederlands als vreemde taal op Sint Eustatius en Saba

Op Sint Eustatius en aansluitend op Saba is afgelopen week een workshop Nederlands als vreemde taal (nvt) verzorgd door de Taalunie. Deelnemers waren alle leerkrachten – basis- en voortgezet onderwijs – die Nederlands doceren. Doel van de workshop was om vragen en behoeften te inventariseren voor wat betreft het nvt onderwijs.

Rocargo

Aansluitend aan de workshop zijn er klassenbezoeken geweest. Aan de hand van de bevindingen uit deze bezoeken en de input van de docenten tijdens de workshops, bekijken het ministerie van OCW (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) en de Taalunie wat nog nodig is om het nvt onderwijs op Sint Eustatius en Saba maximaal succesvol te laten zijn.

Als onderdeel van de overstap naar het Engels als instructietaal in het onderwijs is er gedegen aandacht voor het Nederlands, dat de status heeft van “sterke vreemde taal”. De eilanden zijn per slot van rekening onderdeel van het Koninkrijk Nederland en er vertrekt jaarlijks een groep leerlingen naar Europees Nederland voor een vervolgopleiding. Uitgangspunt van de transitie naar het Engels als instructietaal is dat deze overstap niet ten koste mag gaan van een goede beheersing van het Nederlands. In de afgelopen drie jaren is, in opdracht van OCW, in samenwerking met de Taalunie nvt materiaal ontwikkeld voor groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en voor de leerjaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Op Sint Eustatius is momenteel een lokale werkgroep bezig met de samenstelling van nvt materiaal voor de allerjongste leerlingen.

Nederlands als vreemde taal is de benaming van het onderwijs Nederlands aan anderstaligen buiten het Nederlandse taalgebied.

Rocargo

Fotobijschrift:

Een selectie van het nvt materiaal “Nederlands onder de Zon”, dat in samenwerking met de Taalunie is ontwikkeld.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo