Geen categorie

CBS: Bevolking Bonaire groeit vooral door immigratie

CBS logo

De bevolking van Bonaire is tussen begin 2011 en begin 2016 met ruim 20 procent gegroeid tot 19,4 duizend inwoners. De toename komt grotendeels door immigratie. In de periode van 2011 tot en met 2015 arriveerden 7 duizend immigranten op Bonaire en verlieten 4 duizend emigranten het eiland. De grootste instroom kwam uit Europees Nederland, Curaçao en de Verenigde Staten. Dat meldt CBS.

De 3 duizend immigranten uit Europees Nederland die zich van 2011 tot en met 2015 op het eiland vestigden, vormden de grootste groep. In dezelfde periode verhuisden 1,6 duizend inwoners uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten naar Bonaire. Voor bijna 80 procent ging het om inwoners uit Curaçao. Van de mensen die het eiland in deze periode verlieten, verhuisden ruim 2 duizend inwoners naar Europees Nederland en ongeveer 1,1 duizend naar Curaçao, Aruba of Sint-Maarten.

Veel verhuizingen naar Caribisch Nederland

In de periode van 2011 tot en met 2015 vestigden meer mensen zich in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dan er vertrokken. Het migratiesaldo bedroeg 2,7 duizend. In diezelfde periode verhuisden ongeveer 10 duizend mensen naar één van de drie eilanden en verlieten ruim 7 duizend mensen de eilanden. Caribisch Nederland is vooral in trek bij bewoners van Europees Nederland, Midden- en Zuid-Amerika, Curaçao, de Verenigde Staten en Canada.

Op Sint-Eustatius nam het aantal inwoners tussen begin 2011 en begin 2016 met 13 procent af tot 3,2 duizend mensen. Dat hangt samen met een opschoning van de bevolkingsadministratie die in 2015 heeft plaatsgevonden. Op Saba groeide de bevolking in deze periode met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Bronnen:

Statline cijfers bevolking Caribisch Nederland http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80534NED&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a&D5=8-14&HD=161103-1030&HDR=T,G3&STB=G1,G2,G4

Statline cijfers bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80539NED&D1=0,2-9&D2=a&D3=3-7&HD=161103-1032&HDR=G2,G1&STB=T

Maatwerktabellen migratie Caribisch Nederland 2011-2015
https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2016/51/maatwerk-migratie-caribisch-nederland.xlsx

Deel dit artikel