Onderwijs

SGB Vakcollege

sgb

Sinds 22 augustus 2016 wordt er binnen het VMBO op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gewerkt binnen het Vakcollege concept. Het Vakcollege is onderwijs waarbij de leerlingen vooral zelf actief bezig zijn. Al vanaf het eerste jaar krijgen de leerlingen veel beroepsgerichte praktijklessen. Dit betekent dat veel lessen zo aangepast zijn dat de leerlingen leren door te doen. Het uitgangspunt is dat de leerlingen dezelfde stof leren maar op een andere, meer praktische, manier. Iedere leerling heeft een mentor van wie hij of zij veel lessen krijgt. Dit zorgt voor rust en structuur.

De mentoren van het SGB Vakcollege hebben de afgelopen maanden extra hard gewerkt. Samen hebben zij onderwijsmateriaal ontwikkeld speciaal voor de leerlingen van het VMBO. Dit lesmateriaal sluit aan bij de belevingswereld van de leerling, het leven op Bonaire en heeft als doel van hen wereldburgers te maken die de nodige vaardigheden bezitten.

Leerlingen die naar een Vakcollege gaan, blijken bijzonder gemotiveerd te zijn en met veel plezier naar school te gaan. En dat zorgt ook voor goede schoolprestaties. Resultaten laten zien dat Vakcollege-leerlingen op praktijk- én theorievakken bovengemiddelde rapportcijfers halen. Met een opleiding binnen het Vakcollege heeft een kind een goede kans op een baan. In de Techniek en in de Mens & Dienstverlening is namelijk veel vraag naar goed geschoolde vakmensen. Daarnaast wordt de kans op een baan vergroot doordat het Vakcollege het opleidingsaanbod afstemt op de vraag naar personeel vanuit de regio.

De leerlingen van het Vakcollege gaan regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijgen gastlessen van mensen die veel weten over een bepaald beroep. Zo zijn de leerlingen van het Vakcollege de afgelopen periode op werkbezoek geweest bij onder andere Kooyman Bonaire, Tung Fung Store en Flamingo TV. Daarnaast zijn ze voor de Inspirational Week naar Plaza Resort geweest. Ook zijn de leerlingen in verband met de week van de kinderrechten naar Jong Bonaire geweest voor een theatervoorstelling georganiseerd door Sentro Hubentut i Famia.

De bijdrage van het bedrijfsleven en andere instanties op het eiland zijn zeer waardevol voor het Vakcollege en daarmee voor de leerlingen van het Vakcollege, de toekomst van Bonaire. Namens de leerlingen dan ook hartelijk dank! sgb-2 sgb-3

 

Rocargo
Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo