Politiek & Bestuur

Den Haag betaalde niet op tijd

De liquiditeitsproblemen waar- mee het Bestuurscollege (BC) van Bonaire in het eerste kwartaal van dit jaar kampte, zijn naar nu blijkt veroorzaakt door te late betalingen uit Den Haag.

In de eerste maanden bleef de maandelijkse overmaking uit het BES-fonds achterwege. Van deze zogeheten vrije uitkering moet het BC de eilandelijke taken bekostigen waaronder salarissen van ambtenaren, rekeningen van leveranciers en overige verplichtingen. Nadat mondelinge navraag naar het uitblijven van de betalingen geen verandering in de inmiddels penibele situatie bracht, heeft het eilandbestuur in een op 1 maart gedateerde brief formeel zijn beklag gedaan bij verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Rocargo

Een dag na de ontvangst (2 maart) is de eerste termijn door het ministerie overgemaakt. Die is op 7 maart op de rekening van het College financieel toezicht (Cft) ontvangen en meteen doorgeboekt, waarmee de geldnood was gelenigd. Op 11 maart stuurde Plasterk er nog een brief achteraan: ,,Met u ben ik van mening dat de vertraagde eerste overboeking onwenselijk is. Ik ben mij ervan bewust dat de vertraging u in een positie bracht dat u mogelijk middelen die voor andere doeleinden zijn bedoeld tijdelijk heeft moeten inzetten voor de normale bedrijfsvoering.”

De bewindsman gaat ook nog in op de oorzaak: ,,De omvang van het op te vangen tekort als gevolg van een aanzienlijke verandering in de euro-dollarwisselkoers en de dekking die binnen de eigen BZK-begroting gevonden diende te worden, vereiste nadere besluitvorming. In de toekomst zal worden gestreefd naar het tijdig overmaken van de vrije uitkering zoals dat in het verleden ook altijd gebeurde.”

Secretaris Marius Twisk van het Cft bevestigt in reactie op vragen van deze krant dat het ministerie een periode in gebreke is gebleven. ,,In de afgelopen maanden is vanuit het Cft regelmatig contact geweest met het ministerie van BZK over deze betalingen. De dreiging van te late betalingen speelt niet meer. De maandbetalingen zijn inmiddels geheel bij.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo