Welzijn & Zorg

Samenwerking brengt specialistische zorg

De samenwerking tussen Fundashon Mariadal, het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (AMC) maakt specialistische zorg van het hoogste niveau op Bonaire mogelijk. Dat staat te lezen in het tijdschrift Sigur! dat door het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) wordt uitgebracht.

Door de samenwerking is er nu ook sprake van constante specialistische basiszorg op het eiland. De specialistische zorg wordt verleend door hoogopgeleide artsen, die elke 3 tot 6 maanden wisselen. Dat laaste, zo schrijft Sigur!, wil nog wel eens vragen oproepen bij patiënten, die zich regelmatig met een andere specialist geconfronteerd zien. Echter, ook in academische ziekenhuizen in Neder- land is sprake van dit soort wisselingen. Sigur! schrijft dat de wisselingen van specialisten in het begin niet altijd even positief door de patiënten op Bonaire werd ervaren.

Voorheen hadden patienten vooral een ‘eigen’ specialist door wie men jaren behandeld werd. Het nadeel daarvan was wel dat patiënten ofwel afhankelijk waren van het bezoek van de betreffende specialist aan Bonaire, dan wel zelf een bezoek moesten brengen aan Curaçao. Fundashon Mariadal is volgens ZVK geen academisch ziekenhuis en zal dat ook nooit kunnen worden, maar de instelling heeft wel de ambitie om zorg op het allerhoogste niveau te bieden. De ‘jumelage’, zoals de samenwerking tussen de instituten officieel wordt genoemd, maakt het mogelijk een voor de regio uniek niveau te bereiken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Deel dit artikel