Veiligheid & openbare orde

Intensieve kustwachtoperaties bij Aruba, Curaçao en Bonaire

Intensieve kustwachtoperaties bij Aruba, Curaçao en Bonaire

Afgelopen weken zijn er voor de kust van Aruba, Curacao en Bonaire intensieve scheepvaartcontroles uitgevoerd. Deze controles richtten zich voornamelijk op kleine handelsvaart vanaf het vaste land van Venezuela en kleinere scheepvaart tussen de eilanden.

Op zee werden de controles uitgevoerd door eenheden van de Kustwacht, waaronder Cutters, helikopters en boardingteams van de Kustwacht in samenwerking met personeel van het stationsschip Zr. Ms. De Zeven Provinciën.

In totaal zijn er 100 controles uitgevoerd op zee. Tevens werd in samenwerking van diverse ketenpartners zoals Koninklijke Marchaussee, Maritieme politie en Douane, schepen in de havens onderzocht op verboden goederen en correctheid papieren.

In de toekomst zullen deze operaties vaker onaangekondigd plaatsvinden, waarbij de Kustwacht nastreeft om de zichtbaarheid vergroten en een preventieve werking van criminele activiteiten op zee te bewerkstelligen.

Deel dit artikel