Nieuws van Bonaire

Nieuw onderzoek brengt zeebodem Saba in kaart

Het onderzoek leverde al veel nieuwe inzichten op. Foto: DCNA

THE BOTTOM- Recent is door de Universiteit van Wageningen een onderzoek gestart naar de situatie op de zeebodem van Saba en met name de Saba bank. 

De Sababank is een verzonken carbonaatplatform met een oppervlakte van ongeveer 2.200 vierkante kilometer. Ondanks de omvang en het ecologisch belang is er nog steeds weinig bekend over de leefomgeving op de zeebodem. 

Met behulp van machine learning-technieken hebben onderzoekers modellen weten te ontwikkelen om tien verschillende habitattypen in het gebied in kaart te brengen. De aanpak, die door de onderzoekers als ‘baanbrekend’ wordt omschreven, combineerde geografische coördinaten met omgevingsfactoren, zoals diepte en topografie, om voorspellingen te doen met een ongekende nauwkeurigheid. Deze techniek betekent een sprong voorwaarts in het lokale begrip van mariene ecosystemen.

De bevindingen omvatten een breed scala aan habitattypen die elk bijdragen aan het unieke ecologische zeelandschap van de Sababank. De nieuwe kaarten bevatten koraalriffen die de zuidelijke en oostelijke randen omgeven, en uitgestrekte zandvlaktes en macro-algenvelden die de centrale gebieden domineren. Onverwacht ontdekten de modellen ook een rijke koraalgemeenschap in de diepere wateren van de Luymesbank waardoor eerdere ideeën over de verspreiding van koraal op de proef worden gesteld. Deze ontdekkingen benadrukken de onvoorspelbaarheid van mariene ecosystemen en het belang van meer onderzoek.

Verder onderzoek

De reis eindigt hier niet. Ondanks de successen van het onderzoek blijven gebieden als de Luymesbank grotendeels onbekend. Deze studie benadrukt de noodzaak van verdere veldwaarnemingen en benadrukt de dynamische aard van marien onderzoek. De implicaties van deze studie reiken veel verder dan de Sababank en bieden een blauwdruk voor het behoud van leefomgevingen in de Nederlandse Caraïben. Door gedetailleerde habitatkaarten te bieden, ondersteunt dit onderzoek duurzame visserij, behoud van biodiversiteit en geïnformeerde beleidsvorming. Voor parkbeheerders, lokale overheden en natuurbeschermers is deze informatie van onschatbare waarde en biedt het nieuwe inzichten in de ecologische dynamiek van mariene omgevingen.

Deel dit artikel

RocargoRocargo